รัตนาธิเบศร์
นักกีฬาบาสเกตบอล ยุวชน-เยาวชน

 นายสุเพชร ยอดตา ผู้อำนวยการโรงเรียนรัตนาธิเบศร์ นางวทันยา ยางกลาง รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานวิชาการ ได้เดินทางไป ใ

08/ส.ค./17 - รัตนาธิเบศร์
กิจกรรมวันอาเซียน 2017

โรงเรียนรัตนาธิเบศร์ นนทบุรี คณะผู้บริหารโรงเรียน กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ได้จัดกิจกรรมวันอาเ

07/ส.ค./17 - รัตนาธิเบศร์
โครงการบริจาคโลหิต

โรงเรียนรัตนาธิเบศร์ คณะผู้บริหาร คุณครู และนักเรียน ร่วมกับ คณะสงฆ์ ชุมชน สถาบันทรวงอก ได้จัดโครงการบริจาคโลหิตเพื่อ

03/ส.ค./17 - รัตนาธิเบศร์
วันภาษาไทย

โรงเรียนรัตนาธิเบศร์ คณะผู้บริหาร ร่วมกับกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ได้จัดกิจกรรมวันภาษาไทย ประจำปีการศึกษา 2560 เพื

03/ส.ค./17 - รัตนาธิเบศร์
โครงการลูกเสือต้านภัยยาเสพติด

ด้วยสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 3 กำหนดให้สถานศึกษา จัดโครงการลูกเสือต้านภัยยาเสพติด และทักษะชีวิตเด็กแล

31/ก.ค./17 - รัตนาธิเบศร์
พิธีเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา รัชกาลที่ 10

โรงเรียนรัตนาธิเบศร์ นนทบุรี นำโดยนายสุเพชร  ยอดตา ผู้อำนวยการโรงเรียนรัตนาธิเบศร์  รองผู้อำนวยการฯ คณะคุณครู และนักเ

27/ก.ค./17 - รัตนาธิเบศร์
กิจกรรมแนะแนวการศึกษาต่อระดับอุดมศึกษา ร่วมกับ TRUE ปลูกปัญญา

โรงเรียนรัตนาธิเบศร์ นนทบุรี  นางวทันยา ยางกลาง  รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานวิชาการ หัวหน้าระดับชั้นเรียน ม.6 และกิจ

25/ก.ค./17 - รัตนาธิเบศร์
รางวัลเหรียญทอง การประกวดระเบียบแถวลูกเสือ-เนตรนารี ประจำปี 2560

นายสุเพชร ยอดตา ผู้อำนวยการโรงเรียนรัตนาธิเบศร์ เป็นประธาน มอบรางวัลเหรียญทอง ประเภทลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ ระดับเขตพื้น

25/ก.ค./17 - รัตนาธิเบศร์
รางวัลเยาวชนอาเซียน (ASEAN Youth Award ) ณ ประเทศอินโดนีเซีย

นายศุภณัฐ ยินดีพจน์  รางวัลเยาวชนอาเซียน (ASEAN Youth Award ) ณ ประเทศอินโดนีเซีย เอกอัครราชฑูตจีน ประจำอินโดนีเซียแล

20/ก.ค./17 - รัตนาธิเบศร์

หน้า

จำนวนผู้เข้าเยี่ยมชม