รัตนาธิเบศร์
โครงการ TEDET สสวท. ปีการศึกษา 2560

โรงเรียนรัตนาธิเบศร์ได้เข้าร่วมโครงการ TEDET สสวท.

04/ก.ย./17 - รัตนาธิเบศร์
กิจกรรมค่ายคุณธรรม จริยธรรม เป็นกรณีพิเศษ

โรงเรียนรัตนาธิเบศร์ จังหวัดนนทบุรี  คณะผู้บริหารโรงเรียน ฝ่ายกิจการนักเรียน และคุณครูที่ปรึกษา ได้จัดกิจกรรมค่ายคุณธ

29/ส.ค./17 - รัตนาธิเบศร์
English and Chinese Competition

วันศุกร์ที่ 25 สิงหาคม 2560 นายสุเพชร ยอดตา ผู้อำนวยการโรงเรียนรัตนาธิเบศร์ เป็นประธานมอบเกียรติบัตร การแข่งขันทักษะภ

25/ส.ค./17 - รัตนาธิเบศร์
มอบเกียรติบัตร เหรียญรางวัล และรับมอบถ้วยรางวัล

วันศุกร์ที่ 25 สิงหาคม 2560 นายสุเพชร ยอดตา ผู้อำนวยการโรงเรียนรัตนาธิเบศร์ เป็นประธานมอบเกียรติบัตร เหรียญรางวัล และ

25/ส.ค./17 - รัตนาธิเบศร์
สิทธิเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี

วันที่ 23 สิงหาคม 2560 นางธราภรณ์ พรหมคช ผู้อำนวยการโรงเรียนศรีบุญยานนท์ นำทีมผู้บริหารโรงเรียน 4 โรงเรียน ประกอบด้วย

24/ส.ค./17 - รัตนาธิเบศร์
รัตนาร่วมใจต้านภัยยาเสพติด 2560

วันจันทร์ที่ 21 สิงหาคม 2560  โรงเรียนรัตนาธิเบศร์ ได้เปิดกิจกรรม "รัตนาร่วมใจต้านภัยยาเสพติด 2560" ซึ่งได้จัดการแข่ง

22/ส.ค./17 - รัตนาธิเบศร์
สัปดาห์วันวิทยาศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2560

วันศุกร์ที่ 18 สิงหาคม 2560 โรงเรียนรัตนาธิเบศร์ นนทบุรี  นายสุเพชร ยอดตา ผู้อำนวยการโรงเรียนยรัตนาธิเบศร์  ท่านรองผู

18/ส.ค./17 - รัตนาธิเบศร์
รวมพลคน D.A.R.E. 2560

วันที่ 17 สิงหาคม งานรวมพลคน D.A.R.E.

18/ส.ค./17 - รัตนาธิเบศร์
พิธีตักบาตร และลงนามถวายพระพร

เช้าวันเสาร์ที่ 12 สิงหาคม 2560  นายสุเพชร ยอดตา ท่านผู้อำนวยการโรงรียนรัตนาธิเบศร์ พร้องด้วยครูศศิธร   ระดม หัวหน้าก

15/ส.ค./17 - รัตนาธิเบศร์
รัตนาธิเบศร์ วันแม่แห่งชาติ

วันศุกร์ที่ 11 สิงหาคม 2560 โรงเรียนรัตนาธิเบศร์ นนทบุรี ได้จัดพิธีถวายพระพรชัยมงคลเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าส

11/ส.ค./17 - รัตนาธิเบศร์

หน้า

จำนวนผู้เข้าเยี่ยมชม