รัตนาธิเบศร์
เลือกตั้งกรรมการสภานักเรียน

ในวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2561 โรงเรียนรัตนาธิเบศร์ได้จัดให้มีการเลือกตั้งประธานนักเรียนประจำปีการศึกษา 2561 โดยมีวัตถุป

12/ก.พ./18 - รัตนาธิเบศร์
นิทรรศการวิชาการ แนะแนวการศึกษาต่อและอาชีพ 2560 "SHOW PROUD

ในวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2561 โรงเรียนรัตนาธิเบศร์ได้จัดนิทรรศการวิชาการ แนะแนวการศึกษาต่อและอาชีพ 2560 “SHOW PROUD ชาวร

08/ก.พ./18 - รัตนาธิเบศร์
เด็กประพฤติดีมีค่านิยม

คณะครูและนักเรียนโรงเรียนรัตนาธิเบศร์ ร่วมแสดงความยินดีกับนายสหัสวัต เนื้อทอง นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 5 ที่ได

06/ก.พ./18 - รัตนาธิเบศร์
ค่ายอบรมสะเต็มศึกษา

   กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ได้จัดกิจกรรมค่ายอบรมสะเต็มศึกษา(Science Technology Engineering and Mathematics Ed

06/ก.พ./18 - รัตนาธิเบศร์
โครงการโรงเรียนสีเขียว

พิธีมอบเกียรติบัตรและโล่รางวัลระดับประเทศ “โรงเรียนที่มีบ้านนักเรียนมีการลดใช้พลังงานร้อยละ 5 ประเภทนักเรียนน้อยกว่า

02/ก.พ./18 - รัตนาธิเบศร์
การแข่งขันกีฬาระดับมัธยมศึกษา จังหวัดนนทบุรี

โรงเรียนรัตนาธิเบศร์ ร่วมกับกลุ่มเครือข่ายส่งเสริมประสิทธิภาพการจัดการศึกษาระดับมัธยมศึกษาจังหวัดนนทบุรี ได้ดำเนินการ

26/ม.ค./18 - รัตนาธิเบศร์
โครงการบริจาคโลหิต

โรงเรียนรัตนาธิเบศร์ จังหวัดนนทบุรี โดยมีคณะสงฆ์ คณะผู้บริหาร คุณครู และนักเรียน เข้าร่วมโครงการบริจาคโลหิต เพื่อถวาย

13/ธ.ค./17 - รัตนาธิเบศร์
117 ปีรัตนาเกมส์ ประจำปี 2560

วันที่ 8 ธันวาคม 2560 เวลา 08:00 น.

12/ธ.ค./17 - รัตนาธิเบศร์
การแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ณ ร.ร.รัตนาธิเบศร์

นายปิติ ยางกลาง ผู้อำนวยโรงเรียนรัตนาธิเบศร์  จังหวัดนนทบุรี  เป็นประธานกล่าวเปิดงาน การแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรีย

06/ธ.ค./17 - รัตนาธิเบศร์

หน้า

จำนวนผู้เข้าเยี่ยมชม