รัตนาธิเบศร์
โครงการประเมินพัฒนาสู่ความเป็นเลิศด้านคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ (TEDET

                   โรงเรียนรัตนาธิเบศร์จัดการวัดประเมินและพัฒนาความเป็นเลิศทางวิทยาศาสตร์ และคณิตศาสตร์ ระดับชั้นมัธย

05/ต.ค./20 - รัตนาธิเบศร์
การฝึกอบรมนายหมู่ลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่และลูกเสือต้านภัยยาเสพติด

             กองลูกเสือโรงเรียนรัตนาธิเบศร์จัดการฝึกอบรมนายหมู่ลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่และลูกเสือต้านภัยยาเสพติด ในวันที่

05/ต.ค./20 - รัตนาธิเบศร์

          นายปิติ  ยางกลาง  ผู้อำนวยการโรงเรียนรัตนาธิเบศร์  เข้าร่วมพิธีรับมอบป้ายศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศ

29/ก.ย./20 - รัตนาธิเบศร์
โรงเรียนรัตนาธิเบศร์

           โรงเรียนรัตนาธิเบศร์ ได้เข้าร่วมการประกวดระเบียบแถวลูกเสือ เนตรนารี ประจำปี ๒๕๖๓ ระดับจังหวัดระดับประเทศ ซ

25/ก.ย./20 - รัตนาธิเบศร์
โรงเรียนรัตนาธิเบศร์ ได้รับรางวัลชนะเลิศและเงินรางวัล ๓,๐๐๐ บาท

                  โรงเรียนรัตนาธิเบศร์ ได้เข้าร่วมกิจกรรมการประกวดโรงเรียนส่งเสริมคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อ

25/ก.ย./20 - รัตนาธิเบศร์
การประชุมเชิงปฏิบัติการเสริมสร้างความรู้และความเข้าใจ

          กลุ่มบริหารงานบุคคล โรงเรียนรัตนาธิเบศร์ จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการเสริมสร้างความรู้และความเข้าใจการประเมิน

25/ก.ย./20 - รัตนาธิเบศร์
โรงเรียนนครนนท์วิทยา ๓ วัดนครอินทร์ จังหวัดนนทบุรี เข้าศึกษาดูงาน

          โรงเรียนรัตนาธิเบศร์ ให้การต้อนรับโรงเรียนนครนนท์วิทยา ๓ วัดนครอินทร์ สังกัดสำนักการศึกษา เทศบาลนครนนทบุรี

24/ก.ย./20 - รัตนาธิเบศร์
การตรวจเยี่ยมเยาวชนผู้รับทุนมูลนิธิร่วมจิตต์น้อมเกล้า ฯ

         สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดนนทบุรี ร่วมกับประธานคณะกรรมการอุปการะเยาวชนประจำจังหวัดนนทบุรี ได้ตรวจเยี่ยมเยาวชน

17/ก.ย./20 - รัตนาธิเบศร์
โครงการเตรียมความพร้อมและพัฒนาภาษาอังกฤษตามมาตรฐาน CEFR

          โรงเรียนรัตนาธิเบศร์จัดโครงการเตรียมความพร้อมและพัฒนาภาษาอังกฤษตามมาตรฐาน CEFR โดยใช้แอพพลิเคชั่นออนไลน์สำห

15/ก.ย./20 - รัตนาธิเบศร์

          นายปิติ  ยางกลาง ผู้อำนวยการโรงเรียนรัตนาธิเบศร์ พร้อมด้วยคณะครู และนักเรียน เข้าร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติกา

11/ก.ย./20 - รัตนาธิเบศร์

หน้า

จำนวนผู้เข้าเยี่ยมชม