รัตนาธิเบศร์
วันสิ่งแวดล้อมโลก

 ๕ มิถุนายน ๒๕๖๒ โรงเรียนรัตนาธิเบศร์จัดกิจกรรมวันสิ่งแวดล้อมโลก (World Environment Day) เพื่อรณรงค์ให้นักเรียนและบุค

06/มิ.ย./19 - รัตนาธิเบศร์
นางวทันยา ยางกลาง รอง ผอ.ร.ร.รัตนาธิเบศร์

นางวทันยา ยางกลาง รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานกิจการนักเรียน

05/มิ.ย./19 - รัตนาธิเบศร์
วันงดสูบบุหรี่โลก

 ๓๑ พฤษภาคม ของทุกปีเป็น”วันงดสูบบุหรี่โลก” ในการนี้งานสถานศึกษาปลอดสิ่งเสพติดและอบายมุข โรงเรียนรัตนาธิเบศร์ กำหนดจั

05/มิ.ย./19 - รัตนาธิเบศร์
ประชุมผู้ปกครองนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3และ 6 ภาคเรียนที่ 1

๒ มิถุนายน ๒๕๖๒ โรงเรียนรัตนาธิเบศร์จัดการประชุมผู้ปกครองนักเรียน ภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๒ เพื่อรับลงทะเบียนวิชา

02/มิ.ย./19 - รัตนาธิเบศร์
ประชุมผู้ปกครองนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่

๑ มิถุนายน ๒๕๖๒ โรงเรียนรัตนาธิเบศร์จัดการประชุมผู้ปกครองนักเรียน ภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๒ เพื่อรับลงทะเบียนวิชา

01/มิ.ย./19 - รัตนาธิเบศร์
พิธีถวายราชสักการะ

เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ประจำปีพุทธศักราช ๒๕๖๒ โรงเรียนรัตนาธิเบศร์ นำโดยนายปิ

31/พ.ค./19 - รัตนาธิเบศร์
ค่าย “Energy and Environmental Green School Camp”

๒๕ พฤษภาคม ๒๕๖๒ งานห้องเรียนสีเขียวโรงเรียนรัตนาธิเบศร์ จัดกิจกรรมค่าย “Energy and Environmental Green School Camp” ข

25/พ.ค./19 - รัตนาธิเบศร์
ปฐมนิเทศนักเรียนระดับชั้น ม.4

 ๒๔ พฤษภาคม ๒๕๖๒ โรงเรียนรัตนาธิเบศร์ จัดโครงการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒

25/พ.ค./19 - รัตนาธิเบศร์
ปฐมนิเทศนักเรียนระดับชั้น ม.1

๒๓ พฤษภาคม ๒๕๖๒ โรงเรียนรัตนาธิเบศร์จัดโครงการปฐมนิเทศนักเรียนใหม่ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒ โดย

25/พ.ค./19 - รัตนาธิเบศร์
ประกวดระเบียบแถว

  ๒๒ พฤษภาคม ๒๕๖๒ โรงเรียนรัตนาธิเบศร์ โดยลูกเสือกองร้อยพิเศษ สามัญรุ่นใหญ่เข้าร่วมการประกวดระเบียบแถวและได้รับรางวัล

25/พ.ค./19 - รัตนาธิเบศร์

หน้า

จำนวนผู้เข้าเยี่ยมชม