รัตนาธิเบศร์
โรงเรียนรัตนาธิเบศร์

           โรงเรียนรัตนาธิเบศร์ ได้เข้าร่วมการประกวดระเบียบแถวลูกเสือ เนตรนารี ประจำปี ๒๕๖๓ ระดับจังหวัดระดับประเทศ ซ

25/ก.ย./20 - รัตนาธิเบศร์
โรงเรียนรัตนาธิเบศร์ ได้รับรางวัลชนะเลิศและเงินรางวัล ๓,๐๐๐ บาท

                  โรงเรียนรัตนาธิเบศร์ ได้เข้าร่วมกิจกรรมการประกวดโรงเรียนส่งเสริมคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อ

25/ก.ย./20 - รัตนาธิเบศร์
การประชุมเชิงปฏิบัติการเสริมสร้างความรู้และความเข้าใจ

          กลุ่มบริหารงานบุคคล โรงเรียนรัตนาธิเบศร์ จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการเสริมสร้างความรู้และความเข้าใจการประเมิน

25/ก.ย./20 - รัตนาธิเบศร์
โรงเรียนนครนนท์วิทยา ๓ วัดนครอินทร์ จังหวัดนนทบุรี เข้าศึกษาดูงาน

          โรงเรียนรัตนาธิเบศร์ ให้การต้อนรับโรงเรียนนครนนท์วิทยา ๓ วัดนครอินทร์ สังกัดสำนักการศึกษา เทศบาลนครนนทบุรี

24/ก.ย./20 - รัตนาธิเบศร์
การตรวจเยี่ยมเยาวชนผู้รับทุนมูลนิธิร่วมจิตต์น้อมเกล้า ฯ

         สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดนนทบุรี ร่วมกับประธานคณะกรรมการอุปการะเยาวชนประจำจังหวัดนนทบุรี ได้ตรวจเยี่ยมเยาวชน

17/ก.ย./20 - รัตนาธิเบศร์
โครงการเตรียมความพร้อมและพัฒนาภาษาอังกฤษตามมาตรฐาน CEFR

          โรงเรียนรัตนาธิเบศร์จัดโครงการเตรียมความพร้อมและพัฒนาภาษาอังกฤษตามมาตรฐาน CEFR โดยใช้แอพพลิเคชั่นออนไลน์สำห

15/ก.ย./20 - รัตนาธิเบศร์

          นายปิติ  ยางกลาง ผู้อำนวยการโรงเรียนรัตนาธิเบศร์ พร้อมด้วยคณะครู และนักเรียน เข้าร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติกา

11/ก.ย./20 - รัตนาธิเบศร์
พิธีวางพวงมาลา​ เนื่องในวันคล้าย​วันถึงแก่อสัญกรรม​ ท่านเจ้าพระยา​

            วันพุธ​ที่  ๙  กัน​ยา​ยน  ๒๕๖๓  โรงเรียน​รัตนา​ธิเบศร์​ จัดพิธีวางพวงมาลา​ เนื่องในวันคล้าย​วันถึงแก่อสัญ

09/ก.ย./20 - รัตนาธิเบศร์
กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้และถอดบทเรียนรูปแบบ/

           สำนักงานศึกษาธิการภาค ๒ ดำเนินงานโครงการด้านบูรณาการพัฒนาคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้ ระดับภาค จำนวน ๒ โคร

09/ก.ย./20 - รัตนาธิเบศร์
โรงเรียนรัตนาธิเบศร์ ประเมินโรงเรียนคุณธรรม สพฐ. ระดับ ๓ ดาว

                โรงเรียนรัตนาธิเบศร์ นำโดยนายปิติ ยางกลาง ผู้อำนวยการโรงเรียนรัตนาธิเบศร์ พร้อมด้วยครูและนักเรียน เข้

09/ก.ย./20 - รัตนาธิเบศร์

หน้า

จำนวนผู้เข้าเยี่ยมชม