รัตนาธิเบศร์
พิธีไหว้ครู ปีการศึกษา ๒๕๖๒

๑๓ มิถุนายน ๒๕๖๒ โรงเรียนรัตนาธิเบศร์จัดพิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อแสดงความกตัญญูกตเวทีแล

13/มิ.ย./19 - รัตนาธิเบศร์
มอบประกาศนียบัตรและทุนการศึกษา

วันที่ ๑๐ มิถุนายน ๒๕๖๒ กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ได้จัดพิธีมอบประกาศนียบัตร และทุนการศึกษา นัก

10/มิ.ย./19 - รัตนาธิเบศร์
ประชุมผู้ปกครองนักเรียนชั้น ม.๑, ๔

๘ มิถุนายน ๒๕๖๒ โรงเรียนรัตนาธิเบศร์จัดการประชุมผู้ปกครองนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่๑ และ ๔ พร้อมทั้งมีการคัดเลื

08/มิ.ย./19 - รัตนาธิเบศร์
มอบเกียรติบัตรให้แก่นักเรียนที่สอบวัดระดับความรู้ภาษาจีน HSK

นายปิติ ยางกลาง ผู้อำนวยการโรงเรียนรัตนาธิเบศร์ ประธานมอบเกียรติบัตรให้แก่นักเรียนที่สอบวัดระดับความรู้ภาษาจีน HSK โด

07/มิ.ย./19 - รัตนาธิเบศร์
วันสิ่งแวดล้อมโลก

 ๕ มิถุนายน ๒๕๖๒ โรงเรียนรัตนาธิเบศร์จัดกิจกรรมวันสิ่งแวดล้อมโลก (World Environment Day) เพื่อรณรงค์ให้นักเรียนและบุค

06/มิ.ย./19 - รัตนาธิเบศร์
นางวทันยา ยางกลาง รอง ผอ.ร.ร.รัตนาธิเบศร์

นางวทันยา ยางกลาง รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานกิจการนักเรียน

05/มิ.ย./19 - รัตนาธิเบศร์
วันงดสูบบุหรี่โลก

 ๓๑ พฤษภาคม ของทุกปีเป็น”วันงดสูบบุหรี่โลก” ในการนี้งานสถานศึกษาปลอดสิ่งเสพติดและอบายมุข โรงเรียนรัตนาธิเบศร์ กำหนดจั

05/มิ.ย./19 - รัตนาธิเบศร์
ประชุมผู้ปกครองนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3และ 6 ภาคเรียนที่ 1

๒ มิถุนายน ๒๕๖๒ โรงเรียนรัตนาธิเบศร์จัดการประชุมผู้ปกครองนักเรียน ภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๒ เพื่อรับลงทะเบียนวิชา

02/มิ.ย./19 - รัตนาธิเบศร์
ประชุมผู้ปกครองนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่

๑ มิถุนายน ๒๕๖๒ โรงเรียนรัตนาธิเบศร์จัดการประชุมผู้ปกครองนักเรียน ภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๒ เพื่อรับลงทะเบียนวิชา

01/มิ.ย./19 - รัตนาธิเบศร์
พิธีถวายราชสักการะ

เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ประจำปีพุทธศักราช ๒๕๖๒ โรงเรียนรัตนาธิเบศร์ นำโดยนายปิ

31/พ.ค./19 - รัตนาธิเบศร์

หน้า

จำนวนผู้เข้าเยี่ยมชม