รัตนาธิเบศร์
โครงงานคุณธรรม “ปณิธานความดี ทำดีได้ที่ใจเรา” เรื่อง ลดขยะ ลดมลภาวะ

                     นายปิติ  ยางกลาง ผู้อำนวยการโรงเรียนรัตนาธิเบศร์ พร้อมด้วย คณะผู้บริหาร คณะครู และนักเรียนร่วมต้

17/ธ.ค./20 - รัตนาธิเบศร์
ประชุมเตรียมความพร้อมการรำบวงสรวง งานวัฒนธรรมสองฝั่งเจ้าพระยา

               นายปิติ ยางกลาง ผู้อำนวยการโรงเรียนรัตนาธิเบศร์ ประธานศูนย์พัฒนาการเรียนรู้วิชาศิลปะ สาระนาฏศิลป์ ระดั

15/ธ.ค./20 - รัตนาธิเบศร์
กิจกรรมนักข่าวเยาวชน งาน “วันพ่อแห่งชาติ” โซนกิจกรรม “วัยใสปล่อยพลัง

              นายรัตนชาติ แววแสง ม. ๕/๒ และ นายกิตติชัย ฮวดเจริญกิจ ม.

08/ธ.ค./20 - รัตนาธิเบศร์
กิจกรรมเนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร

                      ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา โรงเรียนรัตนาธิเบศร์ ร่วมกิจกรรมเนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชส

05/ธ.ค./20 - รัตนาธิเบศร์
กิจกรรมเนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร

           นายปิติ ยางกลาง ผู้อำนวยการโรงเรียนรัตนาธิเบศร์ รองผู้อำนวยการ คณะครูและนักเรียนโรงเรียนรัตนาธิเบศร์ ร่วมก

04/ธ.ค./20 - รัตนาธิเบศร์
อบรมหลักสูตรพัฒนาบุคลากรด้านการเงิน การบัญชี และพัสดุ

            นายปิติ ยางกลาง ผู้อำนวยการโรงเรียนรัตนาธิเบศร์ นางสาวจันทร์เพ็ญ บุญกล้า รองผู้อำนวยการโรงเรียนรัตนาธิเบศ

03/ธ.ค./20 - รัตนาธิเบศร์
ต้อนรับนักเรียนในวันเปิดภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๓

          นายปิติ  ยางกลาง ผู้อำนวยการโรงเรียนรัตนาธิเบศร์ และคณะครู ร่วมต้อนรับนักเรียนในวันเปิดภาคเรียนที่ ๒ ปีการศ

01/ธ.ค./20 - รัตนาธิเบศร์
การอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง Style Makeover

       โรงเรียนรัตนาธิเบศร์ จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง Style Makeover เพื่อพัฒนาบุคลิกภาพ และการแต่งกายของครูให้

01/ธ.ค./20 - รัตนาธิเบศร์
การอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง

            กลุ่มบริหารงานวิชาการโรงเรียนรัตนาธิเบศร์ จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การดำเนินงานตามนโยบายลดการบ้านแ

01/ธ.ค./20 - รัตนาธิเบศร์
วิทยากรอบรมเชิงปฏิบัติการตามโครงการพัฒนาครู และบุคลากรทางการศึกษา

          วันที่ ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๓ ครูสุรเชษฐ์ วงษ์จำปา ครูจิตติศักดิ์ แวงคำ และครูยุทธนา ศรีอำนาจ โรงเรียนรัตนาธิเบศ

01/ธ.ค./20 - รัตนาธิเบศร์

หน้า

จำนวนผู้เข้าเยี่ยมชม