มหาราช-ประชานิมิต
โครงการยุวชนประกันภัย

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ประเภทการแสดง
นายอภินันท์  เพ็ชรักษ์  นายศรันย์  นิมะบุตร

26/ต.ค./13 - มหาราช-ประชานิมิต
กิจกรรมส่งเสริมคุณธรรม

กิจกรรมยิ้มง่าย ไหว้เป็น และกิจกรรมการนั่งสมาธิในทุกเช้า

26/ต.ค./13 - มหาราช-ประชานิมิต
พอเพียง โรงเรียนมหาราช "ประชานิมิต"ประเมินสถานศึกษาพอเพียง

โรงเรียนมหาราช "ประชานิมิต" รับการประเมินสถานศึกษาพอเพียง

10/ต.ค./13 - มหาราช-ประชานิมิต

หน้า

จำนวนผู้เข้าเยี่ยมชม