มหาราช-ประชานิมิต
TO BE NUMBER ONE IDOL

นางสาว ธาริณี เสนะวีณิน  นักเรียนจากโรงเรียนมหาราช  "ประชานิมิต" ได้ผ่านเข้ารอบ 4 สุดท้าย ในการเเเข่งขัน TO BE NUMBER

18/ก.ค./17 - มหาราช-ประชานิมิต
นายกเหล่ากาชาดจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

นายกเหล่ากาชาด ออกเยี่ยมเยี่ยมนักเรียนในทุนมูลนิธิร่วมจิตน้อมเกล้า  ณ โรงเรียนมหาราช"ประชานิมิต"

29/ก.พ./16 - มหาราช-ประชานิมิต
กิจกรรม อยู่ค่ายพักแรมลูกเสือและเนตรนารี

ค่ายลูกเสือเสาวลักษณ์ เขาใหญ่ อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา.

11/ก.พ./16 - มหาราช-ประชานิมิต
เข้าค่ายธรรมศึกษา

เข้าค่ายธรรมศึกษา 13-14 สิงหาคม 2558

17/ส.ค./15 - มหาราช-ประชานิมิต
โรงเรียนมหาราช "ประชานิมิต" จัดกิจกรรมวันแม่แห่งชาติ

  กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ ณ.หอประชุมโรงเรียนมหาราช "ประชานิมิต"

11/ส.ค./15 - มหาราช-ประชานิมิต
โรงเรียนมหาราช "ประชานิมิต" จัดกิจกรรม

โรงเรีนรมหาราช "ประชานิมิต" จัดกิจกรรม แห่เทียนและวันภาษาไทยแห่งชาติ

29/ก.ค./15 - มหาราช-ประชานิมิต
โครงการยุวชนประกันภัย

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ประเภทการแสดง
นายอภินันท์  เพ็ชรักษ์  นายศรันย์  นิมะบุตร

26/ต.ค./13 - มหาราช-ประชานิมิต

หน้า

จำนวนผู้เข้าเยี่ยมชม