ผักไห่-สุทธาประมุข
โครงการนักเรียนแลกเปลี่ยนกับ SMK Westland school ณ ประเทศมาเลเซีย

โรงเรียนผักไห่ “สุทธาประมุข” พร้อมยกระดับภาษาอังกฤษด้วยการเข้าร่วมโครงการนักเรียนแลกเปลี่ยนกับ SMK Westland school ณ

02/พ.ค./18 - ผักไห่-สุทธาประมุข
งานสุทธานิทัศน์ งานเปิดบ้านโรงเรียนผักไห่ "สุทธาประมุข"

นายมานะ พุ่มบัว รองผอ.สพม.3 เป็นประธานในการเปิดงานสุทธานิทัศน์

09/ก.พ./18 - ผักไห่-สุทธาประมุข
ร่วมกับสภาวัฒนธรรมจัดกิจกรรมจินตลีลา และแสดงสดวงดนตรี

โรงเรียนผักไห่ "สุทธาประมุข" ภายใต้การนำของผู้อำนวยการนันทนา ชมชื่น

19/ธ.ค./17 - ผักไห่-สุทธาประมุข
โครงการนักศึกษาฝึกประสบการณ์จากประเทศเยอรมัน

โรงเรียนผักไห่ "สุทธาประมุข" ต้อนรับนักศึกษาฝึกประสบการณ์จากประเทศเยอรมันนี ร่วมฝึกสอนกับครูชาวต่างชาติในห้องเรียน

10/ธ.ค./17 - ผักไห่-สุทธาประมุข
ต้อนรับคณะครูจากปีนัง โครงการนักเรียนแลกเปลี่ยน

ผู้อำนวยการนันทนา ชมชื่น และคณะกรรมการสถานศึกษาโรงเรียนผักไห่ "สุทธาประมุข" ต้อนรับคณะครูจากปีนัง ประเทศมาเลเซีย

10/ธ.ค./17 - ผักไห่-สุทธาประมุข
ผ.อ.ฌัฐภัสสร โชติสุด ผู้อำนวยการกลุ่มอำนวยการ สพม.3

ผ.อ.ณัฐภัสสร  โชติสุด ผู้อำนวยการกลุ่มอำนวยการ สพม เขต 3 และคณะเป็นตัวแทนสพม. 3 

05/ก.ย./17 - ผักไห่-สุทธาประมุข
กิจกรรมวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ ๙

นางนันทนา ชมชื่น ผู้อำนวยการโรงเรียน พร้อมด้วยคณะครู ผู้ปกครองและนักเรียนโรงเรียนผักไห่ "สุทธาประมุข" พร้อมใจกันจัดกิ

16/ส.ค./17 - ผักไห่-สุทธาประมุข
การประชุมรับทราบนโยบายจาก สพฐ. โดยนายจิรศักดิ์ กลิ่นพิบูลย์

          การประชุมรับทราบนโยบายจาก สพฐ.  โดยนายจิรศักดิ์ กลิ่นพิบูลย์

04/ส.ค./17 - ผักไห่-สุทธาประมุข
กิจกรรมเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๑๐

นางนันทนา ชมชื่น ผู้อำนวยการโรงเรียนผักไห่ "สุทธาประมุข" พร้อมด้วยคณะครูและนักเรียน

31/ก.ค./17 - ผักไห่-สุทธาประมุข

หน้า

จำนวนผู้เข้าเยี่ยมชม