ปากเกร็ด
นักเรียนโรงเรียนปากเกร็ดชนะเลิศอันดับที่1 แบบไม่แพ้ใครรายการ

นักเรียนโรงเรียนปากเกร็ด เข้าร่วมแข่งขันฟุตซอลรายการ RTB U-18 FUTSAL LEAGUE
นักกีฬาได้แก่่่

05/ส.ค./18 - ปากเกร็ด
ชนะเลิศ"การประกวดสุนทรพจน์และความรู้ภาษาจีนระดับมัธยมศึกษา

นายชุติพนธ์ ยาวุฒิ นักเรียนแผนการเรียนภาษาจีน โรงเรียนปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี

05/ส.ค./18 - ปากเกร็ด
จิตอาสา "เราทำดีด้วยหัวใจ"

โรงเรียนปากเกร็ด จัดกิจกรรม จิตอาสา "เราทำดีด้วยหัวใจ"  

26/ก.ค./18 - ปากเกร็ด
พิธีถวายเทียนพรรษา (โรงเรียนปากเกร็ด)

พิธีถวายเทียนพรรษา ณ โดมเอนกประสงค์ 25 กรกฏาคม 2561 

26/ก.ค./18 - ปากเกร็ด
โรงเรียนปากเกร็ด จัดพิธีถวายพระพรชัยมงคล ฯ

พิธีถวายพระพรชัยมงคล

แด่ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มหาวชิราลงกรณ

26/ก.ค./18 - ปากเกร็ด
น.ร.โรงเรียนปากเกร็ด สมัครเข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสา "

นักเรียนโรงเรียนปากเกร็ด นำทีมโดย : ครูวสันต์ ศักดาศักดิ์
สมัครเข้าโครงการจิตอาสา"เราทำความดีด้วยหัวใจ"

23/ก.ค./18 - ปากเกร็ด
กิจกรรมต่อต้านยาเสพติด / วันสุนทรภู่ (โรงเรียนปากเกร็ด)

กิจกรรมวันต่อต้านยาเสพติดโลก และวันสุนทรภู่ ประจำปี 2561 วันที่ 26 มิถุนายน 2561 ณ โรงเรียนปากเกร็ด

05/ก.ค./18 - ปากเกร็ด
การถอดบทเรียนงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียนปากเกร็ด

คณะทำงานสำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา (สกศ.) และมูลนิธิการศึกษาไทย 

05/ก.ค./18 - ปากเกร็ด
1 เหรียญเงิน / 1 เหรียญทองแดง กีฬาว่ายน้ำ กรมพลศึกษา 25-29 มิ.ย.61

ทีมว่ายน้ำโรงเรียนปากเกร็ด  นำทีมโดย อ.สมศักดิ์ พลายด้วง ส่งนักเรียนเข้าแข่งขันว่ายน้ำ

05/ก.ค./18 - ปากเกร็ด

หน้า

จำนวนผู้เข้าเยี่ยมชม