ปากเกร็ด
1 เหรียญเงิน / 1 เหรียญทองแดง กีฬาว่ายน้ำ กรมพลศึกษา 25-29 มิ.ย.61

ทีมว่ายน้ำโรงเรียนปากเกร็ด  นำทีมโดย อ.สมศักดิ์ พลายด้วง ส่งนักเรียนเข้าแข่งขันว่ายน้ำ

05/ก.ค./18 - ปากเกร็ด
โรงเรียนปากเกร็ด ส่งนักเรียนเข้าแข่งขันงาน มหกรรมต่อต้านยาเสพติดโลก

โรงเรียนปากเกร็ด  ส่งนักเรียนเข้าแข่งขันงานมหกรรมต่อต้านยาเสพติดโลก

28/มิ.ย./18 - ปากเกร็ด
สัมมนาเครือข่ายอาสาสมัครเอกลักษณ์ชาติ

ครูวสันต์ ศักดิ์ดาศักดิ์และนายชิษณุพงศ์ วรเจริญ
 

03/เม.ย./18 - ปากเกร็ด
รางวัลผู้บริหารดีเด่น

ผู้อำนวยการนพรัตน์ จั่นเพ็ชร์ได้รับรางวัลผู้บริหารดีเด่น

15/มี.ค./18 - ปากเกร็ด
ค่ายลูกเสือ ฯ ม.1

การเข้าค่ายพักแรม ลูกเสือ เนตรนารี ยุวกาชาด ม.1

15/มี.ค./18 - ปากเกร็ด
โรงเรียนปากเกร็ด เป็นสถานที่จัดการแข่งขันระดับประเทศ

ศูนย์คอมพิวเตอร์โรงเรียนปากเกร็ด เป็นสถานที่จัดการแข่งขันระดับประเทศ งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 67

15/ก.พ./18 - ปากเกร็ด
ที่ 2 ระดับประเทศ "การแข่งขันเขียนเรียงความภาษาเกาหลี ม.4-ม.6

นางสาวกณิศา  ราชมนตรี ม.5/8 โรงเรียนปากเกร็ด  

15/ก.พ./18 - ปากเกร็ด
ที่ 11 ระดับประเทศ "การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ม.1-ม.3"

 เด็กชายทศวรรษ  รู้บุญ ม.3/6 โรงเรียนปากเกร็ด เข้าแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ระดับ ม.1-ม.3

15/ก.พ./18 - ปากเกร็ด
ที่ 2 ระดับประเทศ "การแข่งขันแอโรบิก ม.1-ม.6"

นักเรียนโรงเรียนปากเกร็ด เข้าแข่งขัน แอโรบิก ระดับ ม.1-ม.6 งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับประเทศ

15/ก.พ./18 - ปากเกร็ด

หน้า

จำนวนผู้เข้าเยี่ยมชม