ปากเกร็ด
รางวัลชมเชยการแข่งขันกลอนสดที่คณะอักษรศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร

การแข่งขันกลอนสดที่คณะอักษรศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร
อักษราวิชาการ '๕ ทศวรรษอักษรศาสตร์' ๒๘ สิงหาคม ๒๕๖๑

02/ก.ย./18 - ปากเกร็ด
One School One Country Pakkred Secondary School & Vietnam

กิจกรรมหนึ่งประเทศ หนึ่งโรงเรียน   One School One Country ครั้งที่ 12
เมื่อวันพุธที่  29 สิงหาคม 2561 

31/ส.ค./18 - ปากเกร็ด
ชนะเลิศรายการ IQ180 Challenge ณ โรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

กิจกรรม OPEN HOUSE "พูนศาสตร์พิพัฒน์ หกทศวรรษ สาธิตจุฬาฯ" 

24/ส.ค./18 - ปากเกร็ด
รองชนะเลิศอันดับ 3 Thailand 4.0 Green Power Plant

รองชนะเลิศอันดับ 3 
โครงการประกวดแข่งขันสิ่งประดิษฐ์สมองกลอัจฉริยะพัฒนาพลังทางเลือก

23/ส.ค./18 - ปากเกร็ด
การแข่งขันตอบปัญหากฏหมาย ม.ปลาย เนื่องในวันรพี 7 สิงหาคม 2561

นายกิตติพันธ์ รัตนโชติ นักเรียนชั้น ม.6/9 และนางสาวศิริพร เสลานนท์ ชั้น ม.4/1 โรงเรียนปากเกร็ด

22/ส.ค./18 - ปากเกร็ด
รองชนะเลิศฯ การแข่งขันหุ่นยนต์ยุวชนชิงแชมป์ประเทศไทย ครั้งที่ 7

นักเรียนโรงเรียนปากเกร็ดเข้าร่วมแข่งหุ่นยนต์ยุวชนชิงแชมป์ประเทศไทย ครั้งที่ 7 

22/ส.ค./18 - ปากเกร็ด
รางวัลเพชรยอดมงกุฎร้อยกรอง ฯ

นางสาวจิราวรรณ ชัยสมิต ม.5/2 โรงเรียนปากเกร็ด
ได้รับรางวัลเพชรยอดมงกุฎร้อยกรอง

21/ส.ค./18 - ปากเกร็ด
รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ ๑ จากการประกวดบทร้อยกรองเทิดพระคุณแม่ ฯ

นายกิตติพันธ์ บุบผานนท์ นักเรียน ม.5/11 โรงเรียนปากเกร็ด
ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1

21/ส.ค./18 - ปากเกร็ด
ชนะเลิศการประชันกลอนสดเฉลิมพระเกียรติฯ

นางสาวจิราวรรณ ชัยสมิต , นางสาวเยาวมาลย์ วงศ์วิลาส , นางสาวชนิดาภา กะไหล่เงิน

21/ส.ค./18 - ปากเกร็ด

หน้า

จำนวนผู้เข้าเยี่ยมชม