ปากเกร็ด
การอบรมโครงการพลเมืองดี ตามวิถีค่านิยมหลัก 12 ประการ ฯ

กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรมร่วมกับงานส่งเสริมคุณธรรม

28/พ.ย./18 - ปากเกร็ด

เมื่อวันที่  25. พฤศจิกายน 2561 คณะลูกเสือโรงเรียนปากเกร็ด 

28/พ.ย./18 - ปากเกร็ด
ร.ด.จิตอาสา ช่วยงานกิจกรรมโครงการ "BIG BLUE Run Season 10-

เมื่อวันอาทิตย์ที่ 25 พฤศจิกายน 2561   ครูเฉลิมพล  แหวนทองและครูสุดารัตน์ ฤทธิ์นุช

26/พ.ย./18 - ปากเกร็ด
ชนะเลิศการแข่งขันอากาศยานบังคับด้วยวิทยุ ประเภทบินบรรทุกสัมภาระ ม.4-ม

โรงเรียนปากเกร็ด ส่งนักเรียนเข้าแข่งขันรายการแข่งขันอากาศยานบังคับด้วยวิทยุ ประเภทบินบรรทุกสัมภาระ ม.4-ม.6 

26/พ.ย./18 - ปากเกร็ด
วันเสาร์ที่ 24 พฤศจิกายน 2561 โรงเรียนปากเกร็ด

วันเสาร์ที่ 24 พฤศจิกายน 2561 โรงเรียนปากเกร็ด จัดอบรมการพัฒนาสมรรถนะครู
ณ ห้องประชุมโรงเรียน 

25/พ.ย./18 - ปากเกร็ด
ชนะเลิศแต่งคำประพันธ์และตอบปัญหาสารานุกรม

สโมสรไลออนส์สากล ภาค ๓๑๐ เอ ๑ เจ้าภาพโครงการสารานุกรมไทย 

24/พ.ย./18 - ปากเกร็ด
เป็นตัวแทนเข้าแข่งขันต่อระดับภาค (กลุ่มสาระฯสังคมฯโรงเรียนปากเกร็ด)

กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรมโรงเรียนปากเกร็ด

24/พ.ย./18 - ปากเกร็ด
ชนะเลิศประกวดการประดิษฐ์กระทง ที่ มสธ. (22 พ.ย.61)

(งานสานสัมพันธ์ชุมชนโรงเรียนปากเกร็ด)

24/พ.ย./18 - ปากเกร็ด
รองชนะเลิศอันดับ 2 ระดับประเทศ (การประกวดสปอตโฆษณาส่งเสริมคุณธรรม

ทีมงานปั้นกล้าสตูดิโอ หนึ่งในชมรมลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้ของโรงเรียนปากเกร็ด

02/ต.ค./18 - ปากเกร็ด

หน้า

จำนวนผู้เข้าเยี่ยมชม