ปากเกร็ด
พิธีกระทำสัตย์ปฏิญาณตน และสวนสนาม ของนักศึกษาวิชาทหาร ชั้นปีที่ 2

วันที่ 7 ธันวาคม 2561 นักศึกษาวิชาทหารชั้นปีที่ 2 โรงเรียนปากเกร็ด

08/ธ.ค./18 - ปากเกร็ด
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 แข่งขันตอบปัญหาศีลธรรมในพระพุทธศาสนา

 กิจกรรมเยาวชนไทย รวมใจทำความดี แข่งขันตอบปัญหาศีลธรรมในพระพุทธศาสนา ครั้งที่ 2 

07/ธ.ค./18 - ปากเกร็ด
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 แข่งขันตอบปัญหาศีลธรรมในพระพุทธศาสนา

 กิจกรรมเยาวชนไทย รวมใจทำความดี แข่งขันตอบปัญหาศีลธรรมในพระพุทธศาสนา ครั้งที่ 2 

07/ธ.ค./18 - ปากเกร็ด
รองชนะเลิศอันดับ 1 SBAC Cover Dance Contest 2018

ชมรม TO BE NUMBER ONE  โรงเรียนปากเกร็ด ได้ส่งนักเรียนเข้าร่วมการประกวดแข่งขัน  SBAC Cover Dance Contest 2018

07/ธ.ค./18 - ปากเกร็ด
โครงการ ค่ายเยาวชนสร้างชาติ รุ่นที่ 4

งานส่งเสริมประชาธิปไตย กลุ่มบริหารกิจการนักเรียนโรงเรียนปากเกร็ด

07/ธ.ค./18 - ปากเกร็ด
ประกวดออกกำลังกายประกอบตนตรีเพื่อสุขภาพ ครั้งที่ 10

นักเรียนโรงเรียนปากเกร็ดไปร่วมกิจกรรม 

ประกวดออกกำลังกายประกอบตนตรีเพื่อสุขภาพ ครั้งที่ 10 

07/ธ.ค./18 - ปากเกร็ด
โครงการกระบี่มือหนึ่ง

มอบเกียรติบัตรพร้อมทุนการศึกษาเเก่นักเรียนในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนปากเกร็ด

05/ธ.ค./18 - ปากเกร็ด
ทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง วันพ่อแห่งชาติ

วันอังคารที่ 4 ธันวาคม 2561 ดร.วิณัฐธพัชร์ โพธิ์เพชรผู้อำนวยการโรงเรียนปากเกร็ด นำทีมผู้บริหาร

05/ธ.ค./18 - ปากเกร็ด
MATH CAMP 2018 ณ โรงเรียนปากเกร็ด

กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ โรงเรียนปากเกร็ดได้จัดกิจกรรมค่ายคณิตศาสตร์ 

03/ธ.ค./18 - ปากเกร็ด

หน้า

จำนวนผู้เข้าเยี่ยมชม