ปากเกร็ด
อบรมเชิงปฏิบัติการเสริมสร้างศักยภาพครูสู่ครูมืออาชีพในศตวรรษที่ 21

28 ธันวาคม 2561 โรงเรียนปากเกร็ด จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเสริมสร้างศักยภาพครูสู่ครูมืออาชีพในศตวรรษที่ 21 โดยฝึกท

28/ธ.ค./18 - ปากเกร็ด
พลอากาศเอกประจิน จั่นตอง

วันจันทร์ ที่ 24 ธันวาคม 2561 ผู้บริหาร คณะครูเเละนักเรียน โรงเรียนปากเกร็ด

24/ธ.ค./18 - ปากเกร็ด
พลอากาศเอกประจิน จั่นตอง

วันจันทร์ ที่ 24 ธันวาคม 2561 ผู้บริหาร คณะครูเเละนักเรียน โรงเรียนปากเกร็ด

24/ธ.ค./18 - ปากเกร็ด
ปากเกร็ดเกมส์ครั้งที่ 49

วันพฤหัสบดีที่ 20 ธันวาคม 2561 โรงเรียนปากเกร็ดจัดแข่งขันกีฬาภายใน “ปากเกร็ดเกมส์ครั้งที่ 49”

20/ธ.ค./18 - ปากเกร็ด
โรงเรียนปากเกร็ดส่งนักกีฬาเข้าแข่งขันกีฬาดาบไทยและกีฬากระบี่กระบอง

โรงเรียนปากเกร็ดส่งนักกีฬาเข้าแข่งขันกีฬาดาบไทยและกีฬากระบี่กระบอง
ชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทยประจำปี 2561

18/ธ.ค./18 - ปากเกร็ด
เรียนรู้นอกสถานที่ ณ ศาลหลักเมือง วัดพระแก้ว พระบรมหาราชวัง

นักเรียนระดับชั้น ม.3/1 วิชาภาษาอังกฤษท่องเที่ยว โรงเรียนปากเกร็ด

17/ธ.ค./18 - ปากเกร็ด
อบรมแกนนำ TO BE NUMBER ONE จ.นนทบุรี รุ่นที่ 6

ชมรม TO BE NUMBER ONE โรงเรียนปากเกร็ด 

17/ธ.ค./18 - ปากเกร็ด

หน้า

จำนวนผู้เข้าเยี่ยมชม