ปากเกร็ด
กิจกรรมทัศนศึกษาและค่ายภาษานิเวศวิทยา

กิจกรรมทัศนศึกษาและค่ายภาษานิเวศวิทยา  กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ  

วันศุกร์ที่ 11 มกราคม 2562 

18/ม.ค./19 - ปากเกร็ด
ร่วมแสดงในงานฉลอง 191 ปี วัดประยุรวงศาวาส

เมื่อวันที่ 13 มกราคม 2562 ดร.วิณัฐธพัชร์ โพธิ์เพชร ผู้อำนวยการโรงเรียนปากเกร็ด

14/ม.ค./19 - ปากเกร็ด
ทัศนศึกษาบูรณาการค่ายวิชาการ

เมื่อวันที่ 11 มกราคม 2562  กลุ่มสาระศิลปะ ร่วมกับ กลุ่มสาระฯ การงานอาชีพฯ โรงเรียนปากเกร็ด

14/ม.ค./19 - ปากเกร็ด
โครงการแลกเปลี่ยนลูกเสือไทย - ฮ่องกง

ผู้บริหาร ครู นักเรียน โรงเรียนปากเกร็ดเข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยนลูกเสือไทย - ฮ่องกง  

04/ม.ค./19 - ปากเกร็ด
ที่ 3 ระดับประเทศ การสร้าง WebApplications ม.4-ม.6

โรงเรียนปากเกร็ดส่งนักเรียนเข้าแข่งขันรายการ
แข่งขันการสร้าง Web Applications ม.4-ม.6

29/ธ.ค./18 - ปากเกร็ด
รองชนะเลิศอันดับ 2 การแข่งขันแอโรบิค ม.1-ม.6

รองชนะเลิศอันดับ 2 การแข่งขันแอโรบิคม.1-ม.6

29/ธ.ค./18 - ปากเกร็ด
ที่ 1 ระดับประเทศ (ขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง)

ชนะเลิศการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง
ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.4-6
นักเรียนที่เข้าร่วมแข่งขันได้แก่ 

29/ธ.ค./18 - ปากเกร็ด
ชมการบันทึกเทปและร่วมแสดงในรายการชิงร้อย ชิงล้าน ว้าว ว้าว ว้าว

กลุ่มการบริหารกิจการนักเรียน นำนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 จำนวน 100 คน

29/ธ.ค./18 - ปากเกร็ด
ที่ 1 ระดับประเทศ (ภาพยนตร์สั้น ม.4-6)

ชนะเลิศภาพยนตร์สั้น ม.4-6 (กลุ่มสาระฯสังคมฯ โรงเรียนปากเกร็ด)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ 68 

29/ธ.ค./18 - ปากเกร็ด

หน้า

จำนวนผู้เข้าเยี่ยมชม