ปากเกร็ด
โรงเรียนปากเกร็ดได้เหรียญเงิน ตอบปัญหาสุขศึกษาฯ ระดับชาติ

1. เด็กหญิงสุกัญญา    แย้มสำรวล
2. เด็กหญิงธัญวรัตม์    ศรีนาค

23/ก.พ./15 - ปากเกร็ด
ร.ร.ปากเกร็ด รองชนะเลิศอันดับที่1ระดับชาติ (แอโรบิค)

ทีมแอโรบิคโรงเรียนปากเกร็ด  นำทีมโดย อ.ลลิลลา  ธรรมานุชิต  ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระด

23/ก.พ./15 - ปากเกร็ด
เด็กเก่งโรงเรียนปากเกร็ดรับพระราชทานโล่จากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ

นายวัฒพล กางไธสง นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/10 โรงเรียนปากเกร็ด  ได้รับโล่ชนะเลิศ "การเขียนร้อยกรองวันวิสาขบูชา" ป

12/พ.ย./13 - ปากเกร็ด
เด็กปากเกร็ด คว้ารางวัลการเขียนคำประพันธ์ ในงานวันภาษาไทยแห่งชาติ 2556

นักเรียนโรงเรียนปากเกร็ด ได้รับรางวัล รองชนะเลิศลำดับที่ 1 การเขียนคำประพันธ์ ในงานวันภาษาไทยแห่งชาติ 2556 โดยมีท่าน

01/ต.ค./13 - ปากเกร็ด

หน้า

จำนวนผู้เข้าเยี่ยมชม