ปากเกร็ด
นักเรียนโรงเรียนปากเกร็ด ชนะเลิศการแข่งขันทักษะภาษาไทย

เด็กชายกิตติพันธ์ บุบผานนท์ โรงเรียนปากเกร็ด ชนะเลิศการแข่งขันทักษะภาษาไทย ประเภทกลอนสุภาพ ระดับประเทศ 

02/ก.ย./15 - ปากเกร็ด
การประชันกลอนสด "แก้วกวีศรีสยาม"

การประชันกลอนสด "แก้วกวีศรีสยาม" ณ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ เสาร์ ที่ ๒๒ สิงหาคม ๒๕๕๘

01/ก.ย./15 - ปากเกร็ด
นักเรียนโรงเรียนปากเกร็ดได้รับถ้วยพระราชทาน พลเอกหญิง

พิธีมอบถ้วยพระราชทาน พลเอกหญิง สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี โครงการประกวดบทร้อยกรองเฉลิมพระเกียรติ ๕ รอ

01/ก.ย./15 - ปากเกร็ด
รางวัลชมเชยลำดับ 1 ตอบปัญหากฎหมาย

โรงเรียนปากเกร็ด  ส่งนักเรียนเข้าร่วมการแข่งขันตอบปัญหากฎหมาย เนื่องในวันรพี ประจำปี 2558 ของศาลเยาวชนและครอบครัวจังห

20/ส.ค./15 - ปากเกร็ด
ชนะเลิศการแข่งขันทักษะทางภาษาและวัฒนาธรรมเกาหลี

โรงเรียนปากเกร็ด ส่งนักเรียนเข้าร่วมการแข่งทักษะภาษาและวัฒนธรรมเกาหลี ของศูนย์พัฒนาการเรียนการสอนภาษาเกาหลี กรุงเทพมห

18/ส.ค./15 - ปากเกร็ด
ชนะเลิศ การแข่งขันออกกำลังกายประกอบดนตรี

โรงเรียนปากเกร็ดส่งนักเรียนเข้าแข่งขันรายการออกกำลังกายประกอบดนตรี 12 สิงหาคมหาราชินี ถวายแม่ของแผ่นดิน  2558  ณ สนาม

14/ส.ค./15 - ปากเกร็ด

หน้า

จำนวนผู้เข้าเยี่ยมชม