ปากเกร็ด
“โครงการรักษ์ภาษาไทย”

วันพุธที่ 12 มิถุนายน 2562  โรงเรียนปากเกร็ดส่งนักเรียนเข้าแข่งขันทักษะภาษาไทย “โครงการรักษ์ภาษาไทย” 

21/มิ.ย./19 - ปากเกร็ด
โครงการเติมใจให้กันสานสัมพันธ์พี่น้อง ห้องเรียนพิเศษฯ

โครงการเติมใจให้กันสานสัมพันธ์พี่น้อง  ห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม

21/มิ.ย./19 - ปากเกร็ด
ประดับบ่า เข้าประจำกองลูกเสือ เนตรนารี ยุวกาชาด

วันจันทร์ที่ 17 มิถุนายน 2562 โรงเรียนปากเกร็ดทำพิธี ประดับบ่า เข้าประจำกองลูกเสือ เนตรนารี ยุวกาชาด

21/มิ.ย./19 - ปากเกร็ด
โครงการค่ายเยาวชนสมานฉันท์ จ.นนทบุรี

คณะกรรมการนักเรียน โรงเรียนปากเกร็ด เข้าร่วมโครงการค่ายเยาวชนสมานฉันท์ จังหวัดนนทบุรี

21/มิ.ย./19 - ปากเกร็ด
ประเมินห้องเรียนพิเศษ SET

การประเมินความพร้อมของโรงเรียน เพื่อขอเปิดห้องเรียนพิเศษ วิทยาศาสตร์ ภาษาอังกฤษ และเทคโนโลยี (SET) วันจันทร์ที่ 21 มก

23/ม.ค./19 - ปากเกร็ด
สถานที่จัดแข่งขัน ฟิสิกส์สัประยุทธ์ครั้งที่่ 7

วันที่ 22 - 23 มกราคม 2562 โรงเรียนปากเกร็ดเป็นสถานที่จัดการแข่งขันฟิสิกส์สัประยุทธ์ครั้งที่ 7

23/ม.ค./19 - ปากเกร็ด
รับรางวัลเชิดชูเกียรติวันครู ปี 2562

ดร.วิณัฐธพัชร์ โพธิ์เพชร ผู้อำนวยการโรงเรียนและคณะครู ร่วมแสดงความยินดีกับ ท่านรองฯ ธีรพล  จํานงนิจ 

19/ม.ค./19 - ปากเกร็ด
ทัศนศึกษา บูรณาการค่ายวิชาการ ตามรอยพ่อ ให้พอเพียงและยั่งยืน

กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรมร่วมกับ

18/ม.ค./19 - ปากเกร็ด
ทัศนศึกษาค่ายวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ธรรมชาติวิทยาและสิ่งแวดล้อม

วันศุกร์ ที่  11 มกราคม 2562 นักเรียนชั้น ม.4/1- ม.4/4, และ  ม. 4/11

18/ม.ค./19 - ปากเกร็ด

หน้า

จำนวนผู้เข้าเยี่ยมชม