ปากเกร็ด
พิธีวางพวงมาลาถวายสักการะ

วันพฤหัสบดี ที่ 18  กรกฎาคม 2562 นายภิรมย์ ชุ่มชาติ รองผู้อำนวยการกลุ่มการบริหารงบประมาณและบุคคลโรงเรียนปากเกร็ด

19/ก.ค./19 - ปากเกร็ด
เข้าค่ายฝึกอบรมเยวชนรุ่นใหม่ รักษ์โลก ลดการใช้พลังงาน

วันที่ 8-10 ก.ค. 2562  นักเรียนโรงเรียนปากเกร็ด  ม.4/1, ม.5/1 นักเรียนห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ จำนวน 40 คน

18/ก.ค./19 - ปากเกร็ด
แห่เทียนถวายวัด เนื่องในวันเข้าพรรษา

วันศุกร์ ที่ 12 กรกฎาคม 2562 ดร.วิณัฐธพัชร์ โพธิ์เพชร ผู้อำนวยการโรงเรียนปากเกร็ด

18/ก.ค./19 - ปากเกร็ด
ขอเชิญชวนร่วมฟังและเป็นเจ้าภาพกัณฑ์เทศน์เวสสันดรชาดกทั้ง 13 กัณฑ์ (1,

โรงเรียนปากเกร็ดขอเชิญชวนร่วมฟังและเป็นเจ้าภาพกัณฑ์เทศน์เวสสันดรชาดกทั้ง 13 กัณฑ์ (1,000) พระคาถา กัณฑ์ละ 19,999 บาท

16/ก.ค./19 - ปากเกร็ด
"กิจกรรม Hormone 13+ โตแล้ว ไม่อายใคร"

วันที่ 10 กรกฏาคม 2562 งานอนามัยและส่งเสริมสุขภาพโรงเรียนปากเกร็ด นำนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ทั้งระดับชั้น

15/ก.ค./19 - ปากเกร็ด
โครงการ"สร้างประสบการณ์ใหม่กับรถไฟฟ้าสายสีชมพู"

วันที่ 10 กรกฎาคม 2562 คณะวิทยากรจากการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนเเห่งประเทศไทย (รฟม.)

15/ก.ค./19 - ปากเกร็ด
“อบรมเชิงปฏิบัติการ เทคนิคการถ่ายภาพเบื้องต้น”

กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยีโรงเรียนปากเกร็ด

08/ก.ค./19 - ปากเกร็ด
ประชันกลอนสดระดับมัธยมศึกษา

เมื่อวันอาทิตย์ที่  ๙  มิถุนายน  ๒๕๖๒  โรงเรียนปากเกร็ดส่งนักเรียนเข้าประชันกลอนสดระดับมัธยมศึกษา 

21/มิ.ย./19 - ปากเกร็ด
คณะศึกษาดูงานโครงการงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน

เมื่อวันพุธที่ 12 มิถุนายน 2562 โรงเรียนปากเกร็ด นำโดยท่านผู้อำนวยการ ดร.วิณัฐธพัชร์  โพธิ์เพชร 

21/มิ.ย./19 - ปากเกร็ด

หน้า

จำนวนผู้เข้าเยี่ยมชม