ปากเกร็ด
นางสายไหม ดาบทอง รอง ผอ.ร.ร.ปากเกร็ด

 
นางสายไหม ดาบทอง
รองผู้อำนวยการกลุ่มการบริหารวิชาการโรงเรียนปากเกร็ด

21/ต.ค./20 - ปากเกร็ด
อบรมเชิงปฏิบัติการ

วันเสาร์ที่ 17 ตุลาคม 2563 งานเทคโนโลยีและนวัตกรรมเพื่อพัฒนาการศึกษาของโรงเรียนปากเกร็ด 

21/ต.ค./20 - ปากเกร็ด
นายภิรมย์ ชุ่มชาติ รอง ผอ.ร.ร.ปากเกร็ด

นายภิรมย์ ชุ่มชาติ รองผู้อำนวยการกลุ่มการบริหารงบประมาณ ฯ โรงเรียนปากเกร็ด

15/พ.ย./19 - ปากเกร็ด
น.ส.ดาราณีย์ โกพลรัตน์ รอง ผอ.ร.ร.ปากเกร็ด

นางสาวดาราณีย์ โกพลรัตน์ รองผู้อำนวยการกลุ่มการบริหารวิชาการโรงเรียนปากเกร็ด

15/พ.ย./19 - ปากเกร็ด
ดร.วิณัฐธพัชร์ โพธิ์เพชร ผอ.ร.ร.ปากเกร็ด

ดร.วิณัฐธพัชร์ โพธิ์เพชร ผู้อำนวยการโรงเรียนปากเกร็ด

14/พ.ย./19 - ปากเกร็ด
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 3 (ฟุตซอล)

ทีมฟุตซอลโรงเรียนปากเกร็ด  ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 3 

04/ก.ย./19 - ปากเกร็ด
รับรางวัลเหรียญทอง การเล่านิทานภาษาจีน/การร้องเพลง​จีน

กิจกรรมส่งเสริมภาษาและศิลปวัฒนธรรมจีนสู่สากลครั้งที่ 6  ชิงถ้วย สพฐ.ประจำปี 2562 (ระดับศูนย์เครือข่ายฯ) 

04/ก.ย./19 - ปากเกร็ด
โครงการรณรงค์ข้ามถนนในทางข้าม

วันอังคาร ที่ 30 กรกฎาคม 2562  

โครงการรณรงค์ข้ามถนนในทางข้าม โดย พันตำรวจเอกพงศ์จักร  ปรีชาการุณพงศ์ 

02/ส.ค./19 - ปากเกร็ด
โครงงานคุณธรรม อาหารกลางวัน ปันน้ำใจให้น้อง

โครงงานคุณธรรม อาหารกลางวัน ปันน้ำใจให้น้อง

02/ส.ค./19 - ปากเกร็ด
อบรมเชิิงปฏิบัติการการออกแบบและการพิมพ์วัสดุ 3 มิติิ

วันเสาร์ที่ 27 กรกฎาคม 2562 กลุ่มสาระฯ วิทยาศาสตร์ ร่วมกับงานคอมพิวเตอร์

27/ก.ค./19 - ปากเกร็ด

หน้า

จำนวนผู้เข้าเยี่ยมชม