ปากเกร็ด
ประเมินห้องเรียนพิเศษ SET

การประเมินความพร้อมของโรงเรียน เพื่อขอเปิดห้องเรียนพิเศษ วิทยาศาสตร์ ภาษาอังกฤษ และเทคโนโลยี (SET) วันจันทร์ที่ 21 มก

23/ม.ค./19 - ปากเกร็ด
สถานที่จัดแข่งขัน ฟิสิกส์สัประยุทธ์ครั้งที่่ 7

วันที่ 22 - 23 มกราคม 2562 โรงเรียนปากเกร็ดเป็นสถานที่จัดการแข่งขันฟิสิกส์สัประยุทธ์ครั้งที่ 7

23/ม.ค./19 - ปากเกร็ด
รับรางวัลเชิดชูเกียรติวันครู ปี 2562

ดร.วิณัฐธพัชร์ โพธิ์เพชร ผู้อำนวยการโรงเรียนและคณะครู ร่วมแสดงความยินดีกับ ท่านรองฯ ธีรพล  จํานงนิจ 

19/ม.ค./19 - ปากเกร็ด
ทัศนศึกษา บูรณาการค่ายวิชาการ ตามรอยพ่อ ให้พอเพียงและยั่งยืน

กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรมร่วมกับ

18/ม.ค./19 - ปากเกร็ด
ทัศนศึกษาค่ายวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ธรรมชาติวิทยาและสิ่งแวดล้อม

วันศุกร์ ที่  11 มกราคม 2562 นักเรียนชั้น ม.4/1- ม.4/4, และ  ม. 4/11

18/ม.ค./19 - ปากเกร็ด
กิจกรรมทัศนศึกษาและค่ายภาษานิเวศวิทยา

กิจกรรมทัศนศึกษาและค่ายภาษานิเวศวิทยา  กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ  

วันศุกร์ที่ 11 มกราคม 2562 

18/ม.ค./19 - ปากเกร็ด
ร่วมแสดงในงานฉลอง 191 ปี วัดประยุรวงศาวาส

เมื่อวันที่ 13 มกราคม 2562 ดร.วิณัฐธพัชร์ โพธิ์เพชร ผู้อำนวยการโรงเรียนปากเกร็ด

14/ม.ค./19 - ปากเกร็ด
ทัศนศึกษาบูรณาการค่ายวิชาการ

เมื่อวันที่ 11 มกราคม 2562  กลุ่มสาระศิลปะ ร่วมกับ กลุ่มสาระฯ การงานอาชีพฯ โรงเรียนปากเกร็ด

14/ม.ค./19 - ปากเกร็ด
โครงการแลกเปลี่ยนลูกเสือไทย - ฮ่องกง

ผู้บริหาร ครู นักเรียน โรงเรียนปากเกร็ดเข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยนลูกเสือไทย - ฮ่องกง  

04/ม.ค./19 - ปากเกร็ด

หน้า

จำนวนผู้เข้าเยี่ยมชม