ปากเกร็ด
โครงการรณรงค์ข้ามถนนในทางข้าม

วันอังคาร ที่ 30 กรกฎาคม 2562  

โครงการรณรงค์ข้ามถนนในทางข้าม โดย พันตำรวจเอกพงศ์จักร  ปรีชาการุณพงศ์ 

02/ส.ค./19 - ปากเกร็ด
โครงงานคุณธรรม อาหารกลางวัน ปันน้ำใจให้น้อง

โครงงานคุณธรรม อาหารกลางวัน ปันน้ำใจให้น้อง

02/ส.ค./19 - ปากเกร็ด
อบรมเชิิงปฏิบัติการการออกแบบและการพิมพ์วัสดุ 3 มิติิ

วันเสาร์ที่ 27 กรกฎาคม 2562 กลุ่มสาระฯ วิทยาศาสตร์ ร่วมกับงานคอมพิวเตอร์

27/ก.ค./19 - ปากเกร็ด
พิธีถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาส วันเฉลิมพระชนมพรรษาฯ

วันศุกร์ที่ 26 กรกฏาคม 2562 โรงเรียนปากเกร็ด  จัดพิธีถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาส

27/ก.ค./19 - ปากเกร็ด
“ประชุมเครือข่ายผู้ปกครอง” ครั้งที่ 1 ปีการศึกษา 2562

วันอาทิตย์ที่ 21 กรกฎาคม 2562  โรงเรียนปากเกร็ดเชิญตัวแทนผู้ปกครองของนักเรียนแต่ละระดับชั้น

21/ก.ค./19 - ปากเกร็ด
พิธีวางพวงมาลาถวายสักการะ

วันพฤหัสบดี ที่ 18  กรกฎาคม 2562 นายภิรมย์ ชุ่มชาติ รองผู้อำนวยการกลุ่มการบริหารงบประมาณและบุคคลโรงเรียนปากเกร็ด

19/ก.ค./19 - ปากเกร็ด
เข้าค่ายฝึกอบรมเยวชนรุ่นใหม่ รักษ์โลก ลดการใช้พลังงาน

วันที่ 8-10 ก.ค. 2562  นักเรียนโรงเรียนปากเกร็ด  ม.4/1, ม.5/1 นักเรียนห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ จำนวน 40 คน

18/ก.ค./19 - ปากเกร็ด
แห่เทียนถวายวัด เนื่องในวันเข้าพรรษา

วันศุกร์ ที่ 12 กรกฎาคม 2562 ดร.วิณัฐธพัชร์ โพธิ์เพชร ผู้อำนวยการโรงเรียนปากเกร็ด

18/ก.ค./19 - ปากเกร็ด
ขอเชิญชวนร่วมฟังและเป็นเจ้าภาพกัณฑ์เทศน์เวสสันดรชาดกทั้ง 13 กัณฑ์ (1,

โรงเรียนปากเกร็ดขอเชิญชวนร่วมฟังและเป็นเจ้าภาพกัณฑ์เทศน์เวสสันดรชาดกทั้ง 13 กัณฑ์ (1,000) พระคาถา กัณฑ์ละ 19,999 บาท

16/ก.ค./19 - ปากเกร็ด

หน้า

จำนวนผู้เข้าเยี่ยมชม