ปากกรานพิทยา
การแข่งขันกีฬาเชื่อมความสันพันธ์ "จตุรมิตรสัมพันธ์"

ในวันศุกร์ที่  ๒๑ กันยายน ๒๕๖๐ นางสาวสุภาวดี  น้ำหอมจันทร์ ผู้อำนวยการโรงเรียนปากกรานพิทยา นำคณะครู เข้าร่วมการแข่งขั

23/ก.ย./17 - ปากกรานพิทยา
คณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ธนาคารอาคารสงเคราะห์มอบเงินจำนวน ๒๕๐,๐๐๐ บาท

วันจันทร์ที่ ๑๘ กันยายน ๒๕๖๐ คณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ธนาคารอาคารสงเคราะห์ “กลุ่มงานการเงินและบัญชี” จัดกิจกรรม CSR

18/ก.ย./17 - ปากกรานพิทยา
ผู้บริหารและคณะครู

๗ กันยายน ๒๕๖๐ ผู้บริหารและคณะครู ได้รับการติดตามและประเมินมาตรฐานการปฏิบัติงานโรงเรียนมัธยมศึกษา โดยมีท่านผอ.เฉลิมพล

10/ก.ย./17 - ปากกรานพิทยา
คณะกรรมการ ก.ต.ป.น.เข้าตรวจเยี่ยมโรงเรียน

ในวันที่ ๓๑ สิงหาคม ๒๕๖๐ คณะกรรมการก.ต.ป.น.

03/ก.ย./17 - ปากกรานพิทยา
โครงการเด็กไทย...ไม่เฉื่ือย

คุณครูเศกสม เชื้อสุวรรณ และคุณครูภัทริน มณีโชติ นำนักเรียน เข้าร่วมประชุมผู้มีส่วนได้ส่วนเสียสำหรับการวิเคราะห์ผลตอบแ

10/ส.ค./17 - ปากกรานพิทยา
จัดกิจกรรมปลูกต้นดาวเรืองเหลืองทั้งแผ่นดิน

ท่านผู้อำนวยการสุภาวดี น้ำหอมจันทร์ ผู้อำนวยการโรงเรียนปากกรานพิทยา พร้อมด้วยท่านนายกอบต.ปากกราน ท่านปลัดอบต.ปากกราน

27/ก.ค./17 - ปากกรานพิทยา
จัดกิจกรรมลูกเสือต้านภัยยาเสพติด

โรงเรียนปากกรานพิทยาจัดกิจกรรมลูกเสือต้านภัยยาเสพติด ในวันที่ 19 กรกฎาคม 2560 ณ ห้องประชุมสีฟ้า โรงเรียนปากกรานพิทยา

19/ก.ค./17 - ปากกรานพิทยา
ร่วมใจประดิษฐ์ดอกดารารัตน์

โรงเรียนปากกรานพิทยา นำโดยท่านผู้อำนวยการสุภาวดี น้ำหอมจันทร์ คณะครู บุคลากรทางการศึกษา นักเรียน และชุมชน ร่วมใจประดิ

19/ก.ค./17 - ปากกรานพิทยา
คณะครูโรงเรียนปากกรานพิทยาเข้าร่วมอบรมศาสตร์พระราชา

คณะครูโรงเรียนปากกรานพิทยาเข้าร่วมอบรมศาสตร์พระราชา Active Learning + PLC สู่คุณภาพการศึกษา Thailand 4.0 ณ หอประชุมพร

17/ก.ค./17 - ปากกรานพิทยา
จัดกิจกรรมตามโครงการ ศธ. ปลูกป่าร่วมใจทำดี

โรงเรียนปากกรานพิทยา จัดกิจกรรมตามโครงการ ศธ.

14/ก.ค./17 - ปากกรานพิทยา

หน้า

จำนวนผู้เข้าเยี่ยมชม