บางไทรวิทยา
ลูกเสือบำเพ็ญประโยชน์

ลูกเสือ เนตรนารีโรงเรียนบางไทรวิทยา ร่วมบำเพ็ญประโยชน์ เนื่องในวันสถาปนาลูกเสือไทย 1 กรกฎาคม

07/ก.ค./17 - บางไทรวิทยา
นายวัชรินทร์ อันทชัย ผอ.ร.ร.บางไทรวิทยา

นายวัชรินทร์  อันทชัย
ผอ.ร.ร.บางไทรวิทยา

07/ก.ค./17 - บางไทรวิทยา
ทำบุญวันสถาปนาโรงเรียน

โรงเรียนบางไทรวิทยา จัดให้มีพิธีทำบุุญเนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาโรงเรียน วันที่ 1 กรกฎาคม 2560

07/ก.ค./17 - บางไทรวิทยา
ร่วมพิธีถวายพระพรพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว บริเวณหอประชุมอำเภอบางไทร

นายประดับ ชัยพฤกษ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนและคณะครูร่วมลงนามถวายพระพรพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ณ อำเภอบางไทร

06/ธ.ค./15 - บางไทรวิทยา
พิธีถวายพระพรพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

โรงเรียนบางไทรวิทยาจัดพิธีถวายพระพรพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

06/ธ.ค./15 - บางไทรวิทยา
ประชุมผู้ปกครองและลงทะเบียน ภาคเรียนที่2/2558

โรงเรียนบางไทรวิทยาจัดประชุมผู้ปกครองนักเรียนและลงทะเบียน ภาคเรียน2/2558

06/ธ.ค./15 - บางไทรวิทยา
อบรมวิจัยในชั้นเรียน เพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน

โรงเรียนบางไทรวิทยาจัดให้มีการอบรมการวิจัยในชั้นเรียนเพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนให้กับคณะครู เมื่อวันที่ 28-29

01/พ.ย./15 - บางไทรวิทยา
ยินดีต้อนรับรองผู้อำนวยการ

โรงเรียนบางไทรวิทยาขอต้อนรับรองฯอารีย์  เอี่ยมงามด้วยความยินดียิ่ง

24/ก.ย./15 - บางไทรวิทยา
รางวัลเด็กและเยาวชนดีเด่น

รางวัลเด็กและเยาวชนดีเด่น ประจำปี 2558 จากสมาคมคนของแผ่นดินฯ

19/ก.ย./15 - บางไทรวิทยา
กตัญญุตา บูชาครูผู้มีพระคุณ

โรงเรียนบางไทรวิทยาจัดพิธีอำลาครูเกษียณ

19/ก.ย./15 - บางไทรวิทยา

หน้า

จำนวนผู้เข้าเยี่ยมชม