บางปะอิน-ราชานุเคราะห์-๑
แนะนำรองผู้อำนวยการโรงเรียน

นางสาววนิดา กาบสุวรรณ
รองผู้อำนวยการโรงเรียนบางปะอิน "ราชานุเคราะห์ ๑"

02/ก.พ./21 - บางปะอิน-ราชานุเคราะห์-๑
แนะนำรองผู้อำนวยการโรงเรียน

ว่าที่ ร.ต.หญิงกรชนก ธรรมิภักดิ์
รองผู้อำนวยการโรงเรียนบางปะอิน "ราชานุเคราะห์ ๑"

02/ก.พ./21 - บางปะอิน-ราชานุเคราะห์-๑
แนะนำรองผู้อำนวยการโรงเรียน

ว่าที่ ร.ต.สมรักษ์ แทนลาน
รองผู้อำนวยการโรงเรียนบางปะอิน "ราชานุเคราะห์ ๑"

02/ก.พ./21 - บางปะอิน-ราชานุเคราะห์-๑
แนะนำรองผู้อำนวยการโรงเรียน

นางกาญจนี เหลืองวัฒนนันท์
รองผู้อำนวยการโรงเรียนบางปะอิน “ราชานุเคราะห์ ๑”

02/ก.พ./21 - บางปะอิน-ราชานุเคราะห์-๑
ประชุมครูและบุคลากรทางการศึกษา เพื่อเตรียมความพร้อมเปิดเรียน

        ๒๗ มกราคม ๒๕๖๔ โรงเรียนบางปะอิน"ราชานุเคราะห์ ๑" นำโดยนายประจวบโชค สร้อยสม ผู้อำนวยการโรงเรียน

27/ม.ค./21 - บางปะอิน-ราชานุเคราะห์-๑
ประชุมคณะกรรมการการจัดการเรียน การสอนออนไลน์

        วันอังคารที่ ๒๖ มกราคม ๒๕๖๔ นายประจวบโชค สร้อยสม ผู้อำนวยการโรงเรียนพร้อมด้วย รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารวิชากา

27/ม.ค./21 - บางปะอิน-ราชานุเคราะห์-๑
ประชุมเพื่อเตรียมการ

        วันจันทร์ที่ ๒๕ มกราคม ๒๕๖๔ นายประจวบโชค สร้อยสมผู้อำนวยการโรงเรียนพร้อมด้วย รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารทั่วไปว

27/ม.ค./21 - บางปะอิน-ราชานุเคราะห์-๑
รงเรียนบางปะอิน "ราชานุเคราะห์ ๑"

        ๒๒ ธันวาคม ๒๕๖๓ โรงเรียนบางปะอิน "ราชานุเคราะห์ ๑" เป็นเจ้าภาพจัดประชุมกลุ่มเครือข่ายส่งเสริมประสิทธิภาพการจั

23/ธ.ค./20 - บางปะอิน-ราชานุเคราะห์-๑
การฉีดพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อตามห้องเรียน อาคารเรียน และภายในบริเวณโรงเรียน

๒๑ ธันวาคม ๒๕๖๓ โรงเรียนบางปะอิน"ราชานุเคราะห์ ๑" นำโดยนายประจวบโชค สร้อยสม ผู้อำนวยการโรงเรียน

21/ธ.ค./20 - บางปะอิน-ราชานุเคราะห์-๑
โรงเรียนบางปะอิน "ราชานุเคราะห์ ๑"

๑๘ ธันวาคม ๒๕๖๓ โรงเรียนบางปะอิน "ราชานุเคราะห์ ๑" นำคณะครูร่วมจำหน่ายบัตรและเป็นพิธีกรในร้านกาชาดจังหวัดพระนครศรีอยุ

19/ธ.ค./20 - บางปะอิน-ราชานุเคราะห์-๑

หน้า

จำนวนผู้เข้าเยี่ยมชม