บางปะอิน
กิจกรรมวันภาษาไทย

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย โรงเรียนบางปะอิน ได้จัดกิจกรรมวันภาษาไทยขึ้น โดยมีกิจกรรมที่หลากหลาย เช่น การประกวดขับร้อ

01/ส.ค./17 - บางปะอิน
พิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคล

คณะผู้บริหาร ครูและนักเรียนโรงเรียนบางปะอิน ร่วมพิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคล สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพ

01/ส.ค./17 - บางปะอิน
กิจกรรมเนื่องในวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา

         วันพฤหัสบดีที่ ๖ กรกฎาคม พุทธศักราช ๒๕๖๐ ผอ.ดร.กชกร  ยิ้มแฉล้ม พร้อมทั้งคณะผู้บริหาร ครู และนักเรียนโรงเรียน

07/ก.ค./17 - บางปะอิน
กิจกรรมวันต่อต้านยาเสพติด

          โรงเรียนบางปะอิน ได้จัดกิจกรรมวันต่อต้านยาเสพติดโลก เมื่อวันที่ ๒๖ มิถุนายน พุทธศักราช ๒๕๖๐ โดยจัดกิจกรรมเด

26/มิ.ย./17 - บางปะอิน
กิจกรรมวันสุนทรภู่

         โรงเรียนบางปะอิน ได้จัดกิจกรรมวันสุนทรภู่ เพื่อรำลึกครูกลอน “สุนทรภู่” เมื่อวันที่ ๒๖ มิถุนายน พุทธศักราช ๒๕

26/มิ.ย./17 - บางปะอิน
วันไหว้ครูและมอบทุนการศึกษา

โรงเรียนบางปะอิน ได้จัดพิธีไหว้ครู และมอบทุนการศึกษา ให้แก่นักเรียน เมื่อวันที่ ๒๒ มิถุนายน พุทธศักราช ๒๕๖๐ ณ หอประชุ

26/มิ.ย./17 - บางปะอิน
ประชุมผู้ปกครอง ครั้งที่ 1 ปีการศึกษา 2560

โรงเรียนบางปะอิน ได้จัดการประชุมผู้ปกครอง ประจำปีการศึกษา 2560 เมื่อวันที่ 4 มิถุนายน 2560 ณ หอประชุมโรงเรียนบางปะอิน

05/มิ.ย./17 - บางปะอิน
กิจกรรมวันงดสูบบุหรี่

โรงเรียนบางปะอิน ได้จัดกิจกรรมวันงดสูบบุหรี่ขึ้น เมื่อวันที่ 31 พฤษภาคม 2560 ณ หอประชุมโรงเรียนบางปะอิน เพื่อมุ่งเน้น

05/มิ.ย./17 - บางปะอิน
บางปะอินนิทรรศน์59

โรงเรียนบางปะอินได้จัด "บางปะอินนิทรรศน์'59" ๙ ตามรอยพ่อ  วันอังคาร ที่ ๒๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ ซึ่งได้รับเกียรติจาก ดร.อำ

21/ก.พ./17 - บางปะอิน
กิจกรรมทำบุญตักบาตรวันปีใหม่

 ผู้บริหาร คณะครู บุคลากรทางการศึกษาและนักเรียนโรงเรียนบางปะอิน ร่วมกิจกรรมทำบุญตักบาตร เนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่และ

06/ม.ค./17 - บางปะอิน

หน้า

จำนวนผู้เข้าเยี่ยมชม