บางปะหัน
กิจกรรมวันวิทยาศาสตร์ ประจำปี 2560

      เมื่อวันที่ 18 สิงหาคม พ.ศ. 2560 เวลา 07:20 น.

21/ส.ค./17 - บางปะหัน
กิจกรรมเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ

                  เมื่อวันที่ 11 สิงหาคม พ.ศ. 2560 เวลา 07:00 – 08:00 น.

16/ส.ค./17 - บางปะหัน
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ร่วมกับโรงเรียนบางปะหัน

       สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดพระนครศรีอยุธยาร่วมกับโรงเรียนบางปะหัน ได้ดำเนินงานการจัดนิทรรศการเคลื่อนที่ส่งเสริมการ

13/ก.ค./17 - บางปะหัน
พิธีเดินสวนสนาม เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนา คณะลูกเสือแห่งชาติ

วันศุกร์ที่ 30 มิถุนายน 2560 กลุ่มลูกเสือ เนตรนารี โรงเรียนบางปะหัน กำหนดพิธีเดินสวนสนาม เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนา คณ

07/ก.ค./17 - บางปะหัน
แจ้งหัวข้อการแข่งขันทักษะวิชาการ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย

  แจ้งหัวข้อการแข่งขันทักษะวิชาการ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย

13/พ.ย./13 - บางปะหัน
โรงเรียนบางปะหัน ได้รับการรับรองมาตรฐานการศึกษา รอบสาม

โรงเรียนบางปะหัน
ได้รับการรับรองมาตรฐานการศึกษา รอบสาม (พ.ศ.๒๕๕๔ - พ.ศ.๒๕๕๘)

30/ต.ค./13 - บางปะหัน
นายสมนึก จุ้ยดอนกลอย ผอ.ร.ร.บางปะหัน

นายสมนึก จุ้ยดอนกลอย
ผอ.ร.ร.บางปะหัน

16/ต.ค./13 - บางปะหัน

หน้า

จำนวนผู้เข้าเยี่ยมชม