บางปะหัน
กิจกรรมนิทรรศการวิชาการ "Academic Exhibition Bangpahan School 4.

      เมื่อวันที่ 16 กุมภาพันธ์ พ.ศ.

20/ก.พ./18 - บางปะหัน
กิจกรรมกีฑาสีภายในต้านภัยยาเสพติดประจำปี 2560

เมื่อวันที่ 17 พฤศจิกายน พ.ศ. 2560 เวลา 08 : 30 น.

20/พ.ย./17 - บางปะหัน
พระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ

                  เมื่อวันที่ 26ตุลามคม พ.ศ. 2560 เวลา 09:00 น.

31/ต.ค./17 - บางปะหัน
กิจกรรมพิธีคุรุมุฑิตา วันอำลาที่ภาคภูมิ

        เมื่อวันที่ 13 กันยายน พ.ศ. 2560 เวลา 08 : 09 น.

15/ก.ย./17 - บางปะหัน
พิธีเปิด-ปิดกีฬาสีภายในโรงเรียนบางปะหัน

        เมื่อวันที่ 8 กันยายน พ.ศ. 2560 เวลา 08 : 30 น.

13/ก.ย./17 - บางปะหัน
กิจกรรมนิทรรศการงานสัปดาห์ห้องสมุด

         เมื่อวันที่ 4 กันยายน พ.ศ. 2560 เวลา 12 : 15 น.

05/ก.ย./17 - บางปะหัน
กิจกรรมปลูกจิตสำนึก รู้คุณแผ่นดิน

       เมื่อวันที่ 23 สิงหาคม พ.ศ. 2560 เวลา 09 : 00 น.

23/ส.ค./17 - บางปะหัน

หน้า

จำนวนผู้เข้าเยี่ยมชม