บางปะหัน
การอบรมการจัดขยะ จากบริษัท เนสท์เล่ (ไทย) จํากัด

วันที่ 23 ธันวาคม 2563 โรงเรียนบางปะหันนำโดยนายสมนึก จุ้ยดอนกลอย ผู้อำนวยการโรงเรียนบางปะหัน นายปิยณัฐ สุขสมพืช และนา

24/ธ.ค./20 - บางปะหัน
การร่วมงานฌาปนกิจศพ บิดาของนางสาวปิยฉัตร ครเพ็ง

วันที่ 22 ธันวาคม 2563 โรงเรียนบางปะหันนำโดยนายสมนึก จุ้ยดอนกลอย ผู้อำนวยการโรงเรียนบางปะหัน นายปิยณัฐ สุขสมพืช และนา

24/ธ.ค./20 - บางปะหัน
โครงการรักวิทย์ สนุกคิดกับการทดลองฟิสิกส์และดาราศาสตร์

วันที่ 22 ธันวาคม 2563 โรงเรียนบางปะหันนำโดยนายสมนึก จุ้ยดอนกลอย ผู้อำนวยการโรงเรียนบางปะหัน นายปิยณัฐ สุขสมพืช และนา

22/ธ.ค./20 - บางปะหัน
การแข่งขันฟุตบอลนัดพิเศษ เพื่อมอบทุนการศึกษาและอุปกรณ์กีฬา

วันที่ 22 ธันวาคม 2563 โรงเรียนบางปะหันนำโดยนายสมนึก จุ้ยดอนกลอย ผู้อำนวยการโรงเรียนบางปะหัน นายปิยณัฐ สุขสมพืช และนา

22/ธ.ค./20 - บางปะหัน
การประชุมภาคี 4 ฝ่าย

วันที่ 22 ธันวาคม 2563 โรงเรียนบางปะหันนำโดยนายสมนึก จุ้ยดอนกลอย ผู้อำนวยการโรงเรียนบางปะหัน นายปิยณัฐ สุขสมพืช และนา

22/ธ.ค./20 - บางปะหัน
โรงเรียนบางปะหันขอขอบพระคุณ ธนาคารออมสิน

วันที่ 21 ธันวาคม 2563 โรงเรียนบางปะหันนำโดยนายสมนึก จุ้ยดอนกลอย ผู้อำนวยการโรงเรียนบางปะหัน และนายปิยณัฐ สุขสมพืช รอ

22/ธ.ค./20 - บางปะหัน
การเลือกตั้งประธานนักเรียน ประจำปี 2563

วันที่ 21 ธันวาคม 2563 โรงเรียนบางปะหันนำโดยนายสมนึก จุ้ยดอนกลอย ผู้อำนวยการโรงเรียนบางปะหัน นายปิยณัฐ สุขสมพืช และนา

22/ธ.ค./20 - บางปะหัน
ขอขอบพระคุณผู้มอบทุนการศึกษา บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)

วันที่ 17 ธันวาคม 2563 โรงเรียนบางปะหันนำโดยนายสมนึก จุ้ยดอนกลอย ผู้อำนวยการโรงเรียนบางปะหัน นายปิยณัฐ สุขสมพืช และนา

22/ธ.ค./20 - บางปะหัน
การเตรียมความพร้อมเดินทางไกล ของลูกเสือ – เนตรนารี

วันที่ 16 ธันวาคม 2563 โรงเรียนบางปะหันนำโดยนายสมนึก จุ้ยดอนกลอย ผู้อำนวยการโรงเรียนบางปะหัน นายปิยณัฐ สุขสมพืช และนา

22/ธ.ค./20 - บางปะหัน
การลงสำรวจพื้นที่ เพื่อการเตรียมความพร้อมตามนโยบาย

วันที่ 7 ธันวาคม 2563 โรงเรียนบางปะหันนำโดยนายสมนึก จุ้ยดอนกลอย ผู้อำนวยการโรงเรียนบางปะหัน นายปิยณัฐ สุขสมพืช และนาย

07/ธ.ค./20 - บางปะหัน

หน้า

จำนวนผู้เข้าเยี่ยมชม