บางปะหัน
การลงนาม MOU TO BE NUMBER ONE ร่วมกับ โรงเรียนเสนา"

วันที่ 23 มิถุนายน 2563 โรงเรียนบางปะหัน นำโดย นายสมนึก จุ้ยดอนกลอย ผู้อำนวยการโรงเรียนได้ทำบันทึกข้อตกลงร่วมมือ MOU

23/มิ.ย./20 - บางปะหัน
การประเมินร้านค้าประกอบอาหาร สำหรับนักเรียนก่อนเปิดภาคเรียน 2563

วันที่ 18 มิถุนายน 2563 โรงเรียนบางปะหันนำโดย นายสมนึก จุ้ยดอนกลอย ผู้อำนวยการโรงเรียนบางปะหัน ได้มีการประเมินร้านค้า

18/มิ.ย./20 - บางปะหัน
การประเมินการเตรียมความพร้อม และพัฒนาอย่างเข้มครั้งที่ 3ของครูผู้ช่วย

วันที่ 17  มิถุนายน 2563 โรงเรียนบางปะหันนำโดย นายสมนึก จุ้ยดอนกลอย ผู้อำนวยการโรงเรียนบางปะหัน ได้มีการประเมินการเตร

17/มิ.ย./20 - บางปะหัน
การรับมอบตัวนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 4 ปีการศึกษา 2563

วันที่13-14 มิถุนายน 2563 โรงเรียนบางปะหันทำการรับมอบตัวนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 4 ปีการศึกษา 2563 โดยอยู่ภา

14/มิ.ย./20 - บางปะหัน
การนิเทศ ติดตาม การจัดการเรียนการสอนทางไกล

วันที่ 28 พฤษภาคม 2563 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 3 นำโดยนางนฤนันท์ เพชรสุวรรณ รอง สพม.3 และคณะ ได้เข้าน

13/มิ.ย./20 - บางปะหัน
มอบทุนให้แก่นักเรียน

วันที่ 12 มิถุนายน พ.ศ.

13/มิ.ย./20 - บางปะหัน
มอบทุนให้แก่นักเรียน

วันที่ 12 มิถุนายน พ.ศ.

13/มิ.ย./20 - บางปะหัน
วันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ

วันที่ 3 มิถุนายน  2563 โรงเรียนบางปะหัน นำโดย นายสมนึก จุ้ยดอนกลอย ผู้อำนวยการโรงเรียนบางปะร่วมพิธีลงนามถวายพระพรชัย

13/มิ.ย./20 - บางปะหัน
คณะครูโรงเรียนบางปะหัน ได้ลงพื้นที่สำรวจนักเรียนจากการเรียนจาก DLTV

วันที่ 1 มิถุนายน  2563 โรงเรียนบางปะหัน นำโดย นายสมนึก จุ้ยดอนกลอย ผู้อำนวยการโรงเรียนบางปะหัน มีการเตรียมความพร้อมใ

13/มิ.ย./20 - บางปะหัน

หน้า

จำนวนผู้เข้าเยี่ยมชม