บางบาล
กิจกรรมเข้าค่ายพักแรมลูกเสือ-เนตรนารีและทัศนศึกษา

โรงเรียนบางบาลได้จัดกิจกรรมเข้าค่ายพักแรมลูกเสือ-เนตรนารี และกิจกรรมทัศนศึกษา ในวันที่ 12-14 กุมภาพันธ์ 2561 ณ ค่ายลู

15/ก.พ./18 - บางบาล
วันคริสต์มาส

ในวันจันทร์ที่ 25 ธันวาคม 2560 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ ได้มีการ จัดกิจกรรมวันคริสต์มาส โดยมีผู้อำนวยการวรร

26/ธ.ค./17 - บางบาล
เปิดโลกวิชาการและงานศิลปหัตถกรรม

โรงเรียนบางบาลนำโดยผู้อำนวยการวรรณสูตร พันธุมะเกียรติ นำครูและนักเรียน เข้าร่วมงาน “เปิดโลกวิชาการและงานศิลปหัตถกรรม

02/ธ.ค./17 - บางบาล
พิธีถวายดอกไม้จันทน์ในพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ

ในวันพฤหัสบดีที่ 26 ตุลาคม 2560 ท่านผู้อำนวยการวรรณสูตร พันธุมะเกียรติ ได้นำคณะครู นักเรียน ลูกเสือ เนตรนารีและนักศึก

27/ต.ค./17 - บางบาล
รับของพระราชทาน-ซ้อมการปฏิบัติหน้าที่เป็นจิตอาสา

      ในวันอังคารที่ 24 ตุลาคม 2560 คณะครูและนักเรียนโรงเรียนบางบาลนำโดย ท่านผู้อำนวยการวรรณสูตร พันธุมะเกียรติ ได้เด

25/ต.ค./17 - บางบาล
กตัญญุตา คารวะ ครู สองแผ่นดิน..ถิ่นกรุงศรี

โรงเรียนบางบาลได้จัดงาน "กตัญญุตา คารวะ ครู สองแผ่นดิน..ถิ่นกรุงศรี" ให้แก่ครูเกษียณ 6 ท่าน ในวันเสาร์ที่ 23 กันยายน

28/ก.ย./17 - บางบาล
พิธีทำบุญทอดผ้าป่าสามัคคีเพื่อการศึกษา

คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานผู้ปกครองนักเรียน นักเรียนเก่า ผู้บริหาร คณะครู บุคลากรทางการศึกษาและ นักเรียนโรงเรียนบ

28/ก.ย./17 - บางบาล
สภากาชาดไทยมอบถุงยังชีพที่อ.บางบาล

เหล่าสภากาชาดไทยโดยมีท่านแผน วรรณเมธี เลขาธิการสภากาชาดไทยนำถุงยังชีพมาแจกจ่ายช่วยเหลือผู้ที่ประสบอุทกภัยปี 2560 ในเข

12/ก.ย./17 - บางบาล
การประเมินมาตรฐานโรงเรียนมัธยมศึกษา

โรงเรียนบางบาลได้ต้อนรับกลุ่มคณะกรรมการตรวจสอบการประเมินมาตรฐานโรงเรียนมัธยมศึกษาวันพุธที่ 6 กันยายน 2560

12/ก.ย./17 - บางบาล
ต้อนรับกลุ่มคณะการนิเทศ ติดตามเชิงประจักษ์

   วันจันทร์ที่ 21 สิงหาคม 2560 โรงเรียนบางบาลได้ต้อนรับกลุ่มคณะการนิเทศ ติดตามเชิงประจักษ์ ของคณะกรรมการติดตามตรวจสอ

21/ส.ค./17 - บางบาล

หน้า

จำนวนผู้เข้าเยี่ยมชม