บางบัวทอง

การจัดสรรงบประมาณโครงการวิจัยและพัฒนานวัฒกรรมการบริหารโรงเรียนอย่างมีคุณภาพทั้งองค์กร ประจำปีงบประมาณ 2560

22/พ.ค./17 - บางบัวทอง
การประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาโรงเรียนในโครงการพัฒนานวัตกรรม

การประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาโรงเรียนในโครงการพัฒนานวัตกรรม

12/พ.ค./17 - บางบัวทอง
การอบรมเชิงปฏิบัติการ "ระบบจัดการคลังข้อสอบและทดสอบตัวชี้วัด

การอบรมเชิงปฏิบัติการ
"ระบบจัดการคลังข้อสอบและทดสอบตัวชี้วัด

11/พ.ค./17 - บางบัวทอง
พิธีรับมอบตัวเป็นศิษย์ ม.๔

พิธีรับมอบตัวเป็นศิษย์
นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ 
ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐

08/พ.ค./17 - บางบัวทอง
กิจกรรมการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมและปฐมนิเทศ ม.๔

กิจกรรมการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมและปฐมนิเทศ
นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔
ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐

08/พ.ค./17 - บางบัวทอง
การรับสมัครนักเรียนเข้าศึกษาต่อ

การรับสมัครนักเรียนเข้าศึกษาต่อ
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ , ๔  ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐

08/พ.ค./17 - บางบัวทอง
นายธนากร เรียงสุวรรณ์ รอง ผอ.ร.ร.บางบัวทอง

นายธนากร เรียงสุวรรณ์  
รองผู้อำนวยการโรงเรียนบางบัวทอง

08/พ.ค./17 - บางบัวทอง
นางนงลักษณ์ อริยะดิบ รอง ผอ.ร.ร.นวมินทราชินูทิศ หอวัง นนทบุรี

นางนงลักษณ์ อริยะดิบ  
รองผู้อำนวยการโรงเรียนนวมินทราชินูทิศ หอวัง นนทบุรี
 

08/พ.ค./17 - บางบัวทอง
กิจกรรมการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมและปฐมนิเทศ ม.๑

กิจกรรมการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมและปฐมนิเทศ
นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑
ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐

08/พ.ค./17 - บางบัวทอง
การประชุมผู้ปกครองและรับลงทะเบียนวิชาเรียน ม.๔

การประชุมผู้ปกครองและรับลงทะเบียนวิชาเรียน
ภาคเรียนที่ ๑    ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐

08/พ.ค./17 - บางบัวทอง

หน้า

จำนวนผู้เข้าเยี่ยมชม