บางบัวทอง
พิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐

พิธีไหว้ครู
ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐
วันที่ ๑๕ มิถุนายน ๒๕๖๐

16/มิ.ย./17 - บางบัวทอง
“โครงการจิตอาสาประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์พระราชทาน”

“โครงการจิตอาสาประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์พระราชทาน” 

08/มิ.ย./17 - บางบัวทอง
การต้อนรับนักเรียนแลกเปลี่ยนวัฒนธรรม ไทย-อเมริกัน

การต้อนรับนักเรียนแลกเปลี่ยนวัฒนธรรม
ไทย-อเมริกัน

08/มิ.ย./17 - บางบัวทอง
การต้อนรับนักเรียนแลกเปลี่ยนวัฒนธรรม ไทย-อเมริกัน

การต้อนรับนักเรียนแลกเปลี่ยนวัฒนธรรม
ไทย-อเมริกัน

08/มิ.ย./17 - บางบัวทอง
โครงการอบรมแกนนำห้องเรียนสีขาว ปลอดยาเสพติดและอบายมุข

โครงการอบรมแกนนำห้องเรียนสีขาว
ปลอดยาเสพติดและอบายมุข

01/มิ.ย./17 - บางบัวทอง
การอบรมนักเรียนแกนนำเยาวยชน เทศบาลเมืองบางบัวทอง

การอบรมนักเรียนแกนนำเยาวชน
โดย เทศบาลเมืองบางบัวทอง

30/พ.ค./17 - บางบัวทอง
การอบรมพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๕

การอบรมพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๕

30/พ.ค./17 - บางบัวทอง
การอบรมพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔

การอบรมพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔

30/พ.ค./17 - บางบัวทอง
กิจกรรมทำบุญตักบาตรประจำวันศุกร์

กิจกรรมทำบุญตักบาตรประจำวันศุกร์
กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม

26/พ.ค./17 - บางบัวทอง
พิธีมอบเกียรติบัตรกิจกรรมส่งเสริมรักการอ่าน

พิธีมอบเกียรติบัตรกิจกรรมส่งเสริมรักการอ่าน

23/พ.ค./17 - บางบัวทอง

หน้า

จำนวนผู้เข้าเยี่ยมชม