บางบัวทอง
พิธีหล่อเทียนจำนำพรรษา ประจำปี ๒๕๖๐

พิธีหล่อเทียนจำนำพรรษา ประจำปี ๒๕๖๐

08/ก.ค./17 - บางบัวทอง
กิจกรรมตลาดนัดพอเพียง

กิจกรรมตลาดนัดพอเพียง

08/ก.ค./17 - บางบัวทอง
การต้อนรับคณะกรรมการนิเทศสัญจร

การต้อนรับคณะกรรมการนิเทศสัญจร
ณ ห้องประชุมชวนาลัย โรงเรียนบางบัวทอง

03/ก.ค./17 - บางบัวทอง
การทบทวนคำปฏิญาณและสวนสนาม

การทบทวนคำปฏิญาณและสวนสนาม
เนื่องในคล้ายวันสถาปนาลูกเสือแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๖๐

03/ก.ค./17 - บางบัวทอง
การตรวจสุขภาพนักเรียน ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐

การตรวจสุขภาพนักเรียน ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐

03/ก.ค./17 - บางบัวทอง
การอบรมเชิงปฏิบัติการ "ต้นกล้าสื่อสาร"

การอบรมเชิงปฏิบัติการ "ต้นกล้าสื่อสาร"

03/ก.ค./17 - บางบัวทอง
การประชุมผู้ปกครองและลงทะเบียนเรียนของนักเรียน

การประชุมผู้ปกครองและลงทะเบียนเรียนของนักเรียน
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๒,๓,๕,๖

18/มิ.ย./17 - บางบัวทอง
พิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐

พิธีไหว้ครู
ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐
วันที่ ๑๕ มิถุนายน ๒๕๖๐

16/มิ.ย./17 - บางบัวทอง

หน้า

จำนวนผู้เข้าเยี่ยมชม