บางบัวทอง
กิจกรรมค่ายวิชาการ "สุขศึกษาและกลุ่มแนะแนว"

ค่ายวิชาการ
"กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษา และพลศึกษา + กลุ่มแนะแนว"

28/พ.ย./17 - บางบัวทอง
ประเพณีลอยกระทงและประกวดนางนพมาศ

ประเพณีลอยกระทง ประจำปี ๒๕๖๐
การประกวดกระทงและประกวดนางนพมาศ

28/พ.ย./17 - บางบัวทอง
นายเธียรชัย แสงชาตรี ผอ.ร.ร.เทพศิรินทร์ นนทบุรี

นายเธียรชัย แสงชาตรี
ผู้อำนวยการโรงเรียนเทพศิรินทร์ นนทบุรี

28/พ.ย./17 - บางบัวทอง
ต้อนรับรองผู้อำนวยการสถานศึกษา นางกุสุมา ยี่ภู่

ต้อนรับรองผู้อำนวยการสถานศึกษา
นางกุสุมา ยี่ภู่

28/พ.ย./17 - บางบัวทอง
ขอเชิญร่วมงานมุฑิตาคารวะ งานเกษียณอายุราชการครู-บุคลากร

ขอเชิญร่วมงานมุฑิตาคารวะ งานเกษียณอายุราชการครู-บุคลากร โรงเรียนบางบัวทอง

09/ก.ย./17 - บางบัวทอง
โครงการอบรม ขับขี่ปลอดภัย RSC เปิดไฟใส่หมวก

โครงการอบรม ขับขี่ปลอดภัย RSC เปิดไฟใส่หมวก

09/ก.ย./17 - บางบัวทอง
พิธีมอบทุนการศึกษา ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐

พิธีมอบทุนการศึกษา ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐
โดย มูลนิธิเพื่อการศึกษา โรงเรียนบางบัวทอง

09/ก.ย./17 - บางบัวทอง
โครงการเผยแพร่ความรู้ทางกฎหมายเกี่ยวกับการไกล่เกลี่ยข้อพิพาท

โครงการเผยแพร่ความรู้ทางกฎหมายเกี่ยวกับการไกล่เกลี่ยข้อพิพาท

 

 

09/ก.ย./17 - บางบัวทอง
กิจกรรมวันวิทยาศาสตร์

กิจกรรมงานวันวิทยาศาสตร์
ณ หอประชุมกฐิน กุยยกานนท์ (กษีรานุสรณ์)

20/ส.ค./17 - บางบัวทอง
อบรมความรู้ทางกฎหมาย

อบรมความรู้ทางกฎหมาย

20/ส.ค./17 - บางบัวทอง

หน้า

จำนวนผู้เข้าเยี่ยมชม