บางบัวทอง
นางทิฆัมพร จั่นเพ็ชร์ ปฏิบัติหน้าที่รอง ผอ.รร.บางบัวทอง

ครูทิฆัมพร จั่นเพ็ชร์
ครูชำนาญการพิเศษ ครู อันดับ คศ.3

22/เม.ย./20 - บางบัวทอง
นายธนากร เรียงสุวรรณ์ รอง ผอ.ร.ร.บางบัวทอง นนทบุรี

นายธนากร เรียงสุวรรณ์
รองผู้อำนวยการสถานศึกษา
โรงเรียนบางบัวทอง

29/พ.ย./19 - บางบัวทอง
ดร.ฉัตรชัย ธรรมครบุรี ผอ.ร.ร.บางบัวทอง นนทบุรี

ดร.ฉัตรชัย ธรรมครบุรี ผู้อำนวยการสถานศึกษา โรงเรียนบางบัวทอง นนทบุรี

29/พ.ย./19 - บางบัวทอง
นางอนัญญา เรืองวานิช รอง ผอ.ร.ร.บางบัวทอง นนทบุรี

นางอนัญญา เรืองวานิช รองผู้อำนวยการโรงเรียนบางบัวทอง

22/ก.พ./19 - บางบัวทอง
การรับสมัครนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2562

การรับสมัครนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2562

22/ก.พ./19 - บางบัวทอง
ดร.ชเนตตี วัจนะรัตน์ ผอ.ร.ร.สตรีนนทบุรี

ดร.ชเนตตี วัจนะรัตน์
ผู้อำนวยการโรงเรียนสตรีนนทบุรี

22/ก.พ./19 - บางบัวทอง
นางทิฆัมพร จั่นเพ็ชร์ ปฏิบัติหน้าที่รอง ผอ.รร.บางบัวทอง

นางทิฆัมพร จั่นเพ็ชร์
ครูชำนาญการพิเศษ
รองผู้อำนวยการกลุ่มการบริหารงานวิชาการ

08/ก.พ./19 - บางบัวทอง
กิจกรรมลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้ (Act 1) แหล่งเรียนรู้

    วันที่ 27 พฤศจิกายน 2561 ด้วยโรงเรียนบางบัวทอง จัดกิจกรรมลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้ ทางห้องได้จัดกิจกรรม (Act 1) แหล

28/พ.ย./18 - บางบัวทอง
กิจกรรมส่งเสริมรักการอ่าน

ยอดนักอ่านประจำเดือน กันยายน

25/พ.ย./18 - บางบัวทอง
ประเพณีลอยกระทง

    วันที่ 22 พฤศจิกายน 2561 ห้องสมุดโรงเรียนบางบัวทอง

25/พ.ย./18 - บางบัวทอง

หน้า

จำนวนผู้เข้าเยี่ยมชม