บางบัวทอง
กิจกรรมลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้ (Act 1) แหล่งเรียนรู้

    วันที่ 27 พฤศจิกายน 2561 ด้วยโรงเรียนบางบัวทอง จัดกิจกรรมลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้ ทางห้องได้จัดกิจกรรม (Act 1) แหล

28/พ.ย./18 - บางบัวทอง
กิจกรรมส่งเสริมรักการอ่าน

ยอดนักอ่านประจำเดือน กันยายน

25/พ.ย./18 - บางบัวทอง
ประเพณีลอยกระทง

    วันที่ 22 พฤศจิกายน 2561 ห้องสมุดโรงเรียนบางบัวทอง

25/พ.ย./18 - บางบัวทอง
วารสารห้องสมุด ประเพณีวันลอยกระทง

วันที่ 22 พฤศจิกายน 2561 ห้องสมุดโรงเรียนบางบัวทอง

25/พ.ย./18 - บางบัวทอง
กิจกรรมส่งเสริมรักการอ่าน

กิจกรรมส่งเสริมรักการอ่าน
ยอดนักอ่านประจำเดือน กันยายน

25/พ.ย./18 - บางบัวทอง
การแข่งขันคีตะมวยไทย

การแข่งขันคีตะมวยไทย 
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ 68

25/พ.ย./18 - บางบัวทอง
ประเพณีวันลอยกระทง

ประเพณีวันลอยกระทง โรงเรียนรบางบัวทอง

25/พ.ย./18 - บางบัวทอง
สรุปสถิติการรับสมัครนักเรียนเข้าเรียนต่อระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1

สรุปสถิติการรับสมัครนักเรียนเข้าเรียนต่อระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 4 ปีการศึกษา 2561

28/มี.ค./18 - บางบัวทอง
โรงเรียนศรีบุณยานนท์ ศึกษาดูงานธนาคารโรงเรียนบางบัวทอง

โรงเรียนศรีบุณยานนท์ ศึกษาดูงานธนาคารโรงเรียนบางบัวทอง

21/มี.ค./18 - บางบัวทอง
กีฬาคุรุสัมพันธ์นนทบุรี ครั้งที่๙

กีฬาคุรุสัมพันธ์นนทบุรี ครั้งที่๙
ณ  โรงเรียนเทพศิรินทร์ นนทบุรี

21/มี.ค./18 - บางบัวทอง

หน้า

จำนวนผู้เข้าเยี่ยมชม