บางบัวทอง
กำหนดการรับสมัครนักเรียน เข้าศึกษาต่อ ม.1,ม.4 ประจำปีการศึกษา 2562

กำหนดการรับสมัครนักเรียน เข้าศึกษาต่อ ม.1,ม.4  ประจำปีการศึกษา 2562 โรงเรียนบางบัวทอง นนทบุรี

22/ก.พ./19 - บางบัวทอง
การรับสมัครนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2562

การรับสมัครนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2562

22/ก.พ./19 - บางบัวทอง
ดร.ชเนตตี วัจนะรัตน์ ผอ.ร.ร.สตรีนนทบุรี

ดร.ชเนตตี วัจนะรัตน์
ผู้อำนวยการโรงเรียนสตรีนนทบุรี

22/ก.พ./19 - บางบัวทอง
นายนพดล อดทน ปฏิบัติหน้าที่รอง ผอ.รร.บางบัวทอง

นายนพดล อดทน
ครูชำนาญการ
รองผู้อำนวยการกลุ่มการบริหารงานทั่วไป

08/ก.พ./19 - บางบัวทอง
กิจกรรมลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้ (Act 1) แหล่งเรียนรู้

    วันที่ 27 พฤศจิกายน 2561 ด้วยโรงเรียนบางบัวทอง จัดกิจกรรมลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้ ทางห้องได้จัดกิจกรรม (Act 1) แหล

28/พ.ย./18 - บางบัวทอง
กิจกรรมส่งเสริมรักการอ่าน

ยอดนักอ่านประจำเดือน กันยายน

25/พ.ย./18 - บางบัวทอง
ประเพณีลอยกระทง

    วันที่ 22 พฤศจิกายน 2561 ห้องสมุดโรงเรียนบางบัวทอง

25/พ.ย./18 - บางบัวทอง
วารสารห้องสมุด ประเพณีวันลอยกระทง

วันที่ 22 พฤศจิกายน 2561 ห้องสมุดโรงเรียนบางบัวทอง

25/พ.ย./18 - บางบัวทอง
กิจกรรมส่งเสริมรักการอ่าน

กิจกรรมส่งเสริมรักการอ่าน
ยอดนักอ่านประจำเดือน กันยายน

25/พ.ย./18 - บางบัวทอง
การแข่งขันคีตะมวยไทย

การแข่งขันคีตะมวยไทย 
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ 68

25/พ.ย./18 - บางบัวทอง

หน้า

จำนวนผู้เข้าเยี่ยมชม