บางบัวทอง

วันอังคารที่ 12 มกราคม 2564 เนื่่องด้วยวัดละหารต้องปิดวัดเป็นเวลา 14 วัน ด้วยสถานการณ์แพร่ระบาดของไวรัสโคโรน่า 2019 (

12/ม.ค./21 - บางบัวทอง
การเรียนการสอนในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาด ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (

โรงเรียนบางบัวทอง จัดกิจกรรมการเรียนการสอนในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาด

12/ม.ค./21 - บางบัวทอง
มอบของขวัญปีใหม่ ให้บุคลากร ลูกจ้างประจำ และลูกจ้างชัวคราว

วันศุกร์ที่่ ๘ มกราคม ๒๕๖๔ ดร.แน่งน้อย เพ็งพันธ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบางบัวทอง

08/ม.ค./21 - บางบัวทอง
สวัสดีปีใหม่ ผู้ทรงคุณวุฒิทางการศึกษา

วันพุธที่ 6 มกราคม 2564 ดร.แน่งน้อย เพ็งพันธ์  ผู้อำนวยการโรงเรียนบางบัวทองพร้อมด้วยรองผู้อำนวยการโรงเรียน

07/ม.ค./21 - บางบัวทอง
นำสิ่งของจำเป็นถวายพระ วัดละหาร

วันพฤหัสบดีที่ 7 มกราคม 2564 

07/ม.ค./21 - บางบัวทอง
การเลือกตั้ง “คณะกรรมการนักเรียน” รูปแบบการเลือกตั้งในระบบออนไลน์ เลือกตั้งสภานักเรียนออนไลน์

  เมื่อวันที่ 22 ธันวาคม 2563 โรงเรียนบางบัวทอง ได้จัดการเลือกตั้ง “คณะกรรมการนักเรียน”

24/ธ.ค./20 - บางบัวทอง
ฉีดพ่นน้ำยา ฆ่าเชื้อ โรงเรียนบางบัวทอง

ดร.แน่งน้อย เพ็งพันธ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบางบัวทองและเจ้าหน้าที่จากสาธารณสุข

24/ธ.ค./20 - บางบัวทอง
ดร.แน่งน้อย เพ็งพันธ์ ผอ.ร.ร.บางบัวทอง

ดร.แน่งน้อย เพ็งพันธ์

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการชำนาญการพิเศษ

28/ต.ค./20 - บางบัวทอง

หน้า

จำนวนผู้เข้าเยี่ยมชม