นนทบุรีพิทยาคม
ปฐมนิเ?สและค่ายคุณธรรม "พุทธบัตร"

ด้วยโรงเรียนนนทบุรีพิทยาคม จัดกิจกรรมปฐมนิเทศและค่ายคุณธรรม "พุทธบุตร" ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ และปีที่ ๔ และนักเร

11/พ.ค./18 - นนทบุรีพิทยาคม
สืบสานประเพณีรดน้ำขอพรจากผู้อาวุโส เนื่องในวันสงกรานต์

ด้วยโรงเรียนนนทบุรีพิทยาคม ได้จัดทำโครงการรักษ์ไทย ส่งเสริมอนุรักษ์วัฒนธรรมไทย 

05/เม.ย./18 - นนทบุรีพิทยาคม
วัฒธรรมสองฝั่งเจ้าพระยา

โรงเรียนนนทบุรีพิทยาคมร่วมการจัดนิทรรศการและนำเสนอสุดยอดผลงานนักเรียนในงานวัฒธรรมสองฝั่งเจ้าพระยามหาเจษฏาบดินทร์

02/เม.ย./18 - นนทบุรีพิทยาคม
รับโล่ รางวัล "เยาวชนรุ่นใหม่ไม่ใส่ใจบุหรี่"

สืบเนื่องจากโรงเรียนนนทบุรีพิทยาคม เข้าร่วมโครงการ "ดึงนักสูบหน้าใหม่ สู่เยาวชนวัยใส ใส่ใจกีฬา"

27/มี.ค./18 - นนทบุรีพิทยาคม
ร่วมงานกีฬาคุรุสัมพันท์

ดร.โพยม จันทร์น้อย ผู้อำนวยการโรงเรียนนนทบุรีพิทยาคม

21/มี.ค./18 - นนทบุรีพิทยาคม
รางวัลผู้บริหารดีเด่น

ผู้อำนวยการณัฐธนพงษ์ ทองพลับ รับรางวัลผู้บริหารดีเด่น
จากสมาคมผู้บริหารโรงเรียนมัธยมศึกษาแห่งประเทศไทย

16/มี.ค./18 - นนทบุรีพิทยาคม
คืนสู่เหย้า ชาวฟ้าขาว พราวนนท์พิิท

สำเร็จ ลุล่วง ไปเป็นที่เรียบร้อย
 

11/มี.ค./18 - นนทบุรีพิทยาคม
สำเร็จทวิศึกษา รุ่นแรก

ตามที่โรงเรียนนนทบุรีพิทยาคมได้จัดการศึกษา ทวิศึกษาเมื่อปีการศึกษา 2558 เป็นรุ่นแรกนั้น (ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 4)

11/มี.ค./18 - นนทบุรีพิทยาคม

หน้า

จำนวนผู้เข้าเยี่ยมชม