นนทบุรีพิทยาคม
กิจกรรมเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 66 พรรษา

เมื่อวันที่ 26 กรกฏาคม 2561 ผู้อำนวยการ ว่าที่ ร.อ.

31/ก.ค./18 - นนทบุรีพิทยาคม
วันอาสาฬหบูชา และวันเข้าพรรษา

วันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา

31/ก.ค./18 - นนทบุรีพิทยาคม
วันภาษาไทยแห่งชาติ

เมื่อวันที่ 24 กรกฏาคม 2561 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย โรงเรียนนนทบุรีพิทยาคม จัดกิจกรรม "วันภาษาไทยแห่งชาติ" ประจำป

31/ก.ค./18 - นนทบุรีพิทยาคม
ประชาชนจิตอาสา

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 19 และวันศุกร์ที่ 20 กรกฏาคม 2561 ที่ผ่านมา

31/ก.ค./18 - นนทบุรีพิทยาคม
การพัฒนาผู้อำนวยการสถานศึกษาสู่การเป็นผู้นำ

เมื่อวันที่ 12 กรกฏาคม 2561 โรงเรียนนนทบุรีพิทยาคมได้รับเกียรติให้เป็นสถานที่จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การพัฒนาผู้

17/ก.ค./18 - นนทบุรีพิทยาคม
การพัฒนาครูวิทยากรแกนนำสู่การขับเคลื่อนกิจกรรมพัฒนาโรงเรียนคุณธรรม

เมื่อวันที่ 13 กรกฏาคม 2561 โรงเรียนนนทบุรีพิทยาคมได้รับเกียรติให้เป็นสถานที่จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การพัฒนาครู

17/ก.ค./18 - นนทบุรีพิทยาคม
อาสายุวกาชาดสู่การเป็นเยาวชน 4.0

เมื่อวันที่ 13 กรกฏาคม 2561 นำโดย แพทย์หญิงพรรษชล บุญคง ประธานกรรมการสถานศึกษา และโรงเรียนนนทบุรีพิทยาคม ได้รับเกียรต

17/ก.ค./18 - นนทบุรีพิทยาคม
โครงการครอบครัวสุขสันต์สมานฉันท์สังคมไทย

เมื่อวันอาทิตย์ 15 กรกฎาคม 2561 นายอำพล อังคภากรณ์กุล รองผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี เป็นประธานเปิด "โครงการครอบครัวสุ

17/ก.ค./18 - นนทบุรีพิทยาคม
ฟุตซอล NP

เมืื่อวันที่ 5 กรกฏาคม 2561 นำโดยผู้อำนวยการ ว่าที่ ร.อ.

11/ก.ค./18 - นนทบุรีพิทยาคม
ยอดนักออมประจำเดือนพฤษภาคมและมิถุนายน

เมื่อวันที่ 26 มิถุนายน 2561 งานโรงเรียนธนาคาร ได้จัดกิจกรรมมอบเกียรติบัตร

11/ก.ค./18 - นนทบุรีพิทยาคม

หน้า

จำนวนผู้เข้าเยี่ยมชม