นนทบุรีพิทยาคม
จากมืออาชีพสู่การเป็นครูยุคใหม่

วันที่ ๒๖ ตุลาคม ๒๕๖๑ ผู้อำนวยการ รองผู้อำนวยการ คณะครูและบุคลากรทางการศึกษา

05/พ.ย./18 - นนทบุรีพิทยาคม
ผ้าป่าสามัคคีเพื่อการศึกษา

เมื่อวันเสาร์ที่ 8 กันยายน ที่ผ่านมา โรงเรียนนนทบุรีพิทยาคม ได้จัดพิธีทอดผ้าป่าสามัคคีเพื่อการศึกษา ประจำปี 2561 โดยม

14/ก.ย./18 - นนทบุรีพิทยาคม
Classroom meeting

เมื่อวัน อาทิตย์ที่ 2 กันยายน 2561 โรงเรียนนนทบุรีพิทยาคม ได้จัดกิจกรรม วันประชุมผู้ปกครองชั้นเรียน Classroom Meeting

14/ก.ย./18 - นนทบุรีพิทยาคม
Nakornnon Zero Waste School Award

เมื่อวันที่ 28 สิงหาคม 2561 ที่ผ่านมา

05/ก.ย./18 - นนทบุรีพิทยาคม
ต้อนรับคณะกรรมการประเมินโรงเรียนคุณธรรม

เมื่อวันที่ 16 สิงหาคม 2561 โรงเรยีนนนทบุรีพิทยาคม โดยผู้อำนวยการ ว่าที่ ร.อ.

20/ส.ค./18 - นนทบุรีพิทยาคม
บอกบุญผ้าป่าตลาดท่าน้ำนนท์

เมื่อวันเสาร์ ที่ 11 สิงหาคม 2561 นำโดยผู้อำนวยการ ว่าที่ ร.อ.

17/ส.ค./18 - นนทบุรีพิทยาคม
ASEAN Day

เมื่อวันที่ 11 สิงหาคม 2561 กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม โรงเรียนนนทบุรีพิทยาคม

15/ส.ค./18 - นนทบุรีพิทยาคม
วันแม่แห่งชาติ

เมื่อวันศุกร์ที่ 11 สิงหาคม 2561 โรงเรียนนนทบุรีพิทยาคม จัดกิจกรรม วันแม่แห่งชาติ ปีการศึกษา 2561

15/ส.ค./18 - นนทบุรีพิทยาคม
ผ้าป่าสามัคคีเพื่อการศึกษา

โรงเรียนนนทบุรีพิทยาคม

14/ส.ค./18 - นนทบุรีพิทยาคม
รวมดารา VS VIPนนทบุรีพิทยาคม ต้านภัยหนาว

เมื่อวันที่ 31 กรกฎาคม 2561 โรงเรียนนนทบุรีพทยาคมได้จัดกิจกรรมการแข่งขันฟุตบอลการกุศลเพื่อหารายได้ช่วยเหลือประชาชนผู้

03/ส.ค./18 - นนทบุรีพิทยาคม

หน้า

จำนวนผู้เข้าเยี่ยมชม