นนทบุรีพิทยาคม
Nakornnon Zero Waste School Award

เมื่อวันที่ 28 สิงหาคม 2561 ที่ผ่านมา

05/ก.ย./18 - นนทบุรีพิทยาคม
ต้อนรับคณะกรรมการประเมินโรงเรียนคุณธรรม

เมื่อวันที่ 16 สิงหาคม 2561 โรงเรยีนนนทบุรีพิทยาคม โดยผู้อำนวยการ ว่าที่ ร.อ.

20/ส.ค./18 - นนทบุรีพิทยาคม
บอกบุญผ้าป่าตลาดท่าน้ำนนท์

เมื่อวันเสาร์ ที่ 11 สิงหาคม 2561 นำโดยผู้อำนวยการ ว่าที่ ร.อ.

17/ส.ค./18 - นนทบุรีพิทยาคม
ASEAN Day

เมื่อวันที่ 11 สิงหาคม 2561 กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม โรงเรียนนนทบุรีพิทยาคม

15/ส.ค./18 - นนทบุรีพิทยาคม
วันแม่แห่งชาติ

เมื่อวันศุกร์ที่ 11 สิงหาคม 2561 โรงเรียนนนทบุรีพิทยาคม จัดกิจกรรม วันแม่แห่งชาติ ปีการศึกษา 2561

15/ส.ค./18 - นนทบุรีพิทยาคม
ผ้าป่าสามัคคีเพื่อการศึกษา

โรงเรียนนนทบุรีพิทยาคม

14/ส.ค./18 - นนทบุรีพิทยาคม
รวมดารา VS VIPนนทบุรีพิทยาคม ต้านภัยหนาว

เมื่อวันที่ 31 กรกฎาคม 2561 โรงเรียนนนทบุรีพทยาคมได้จัดกิจกรรมการแข่งขันฟุตบอลการกุศลเพื่อหารายได้ช่วยเหลือประชาชนผู้

03/ส.ค./18 - นนทบุรีพิทยาคม
กิจกรรมเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 66 พรรษา

เมื่อวันที่ 26 กรกฏาคม 2561 ผู้อำนวยการ ว่าที่ ร.อ.

31/ก.ค./18 - นนทบุรีพิทยาคม
วันอาสาฬหบูชา และวันเข้าพรรษา

วันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา

31/ก.ค./18 - นนทบุรีพิทยาคม
วันภาษาไทยแห่งชาติ

เมื่อวันที่ 24 กรกฏาคม 2561 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย โรงเรียนนนทบุรีพิทยาคม จัดกิจกรรม "วันภาษาไทยแห่งชาติ" ประจำป

31/ก.ค./18 - นนทบุรีพิทยาคม

หน้า

จำนวนผู้เข้าเยี่ยมชม