นนทบุรีพิทยาคม
ตลาดนัดพอเพียง

   ด้วยโรงเรียนนนทบุรีพิทยาคม มีเป้าหมายในการส่งเสริมสืบสานหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงพร้อมเพรียงกับการอนุรักษ์พลังง

20/มิ.ย./15 - นนทบุรีพิทยาคม
AdGang59 ในรายการ Admissions Gang

นางสาว กชกร พนมรักษ์ 
นักเรียนชั้นม.6/4 โรงเรียนนนทบุรีพิทยาคม

15/มิ.ย./15 - นนทบุรีพิทยาคม
นักคิดตะลุยอาเซียน

     สืบเนื่องจากวันที่ 22 พฤษภาคม ทางกลุ่มสาระสังคมศีกษา ฯได้นำนักเรียน ระดับชั้นม.3 จำนวน 24 คน เข้าแข่งขันรายการ น

08/มิ.ย./15 - นนทบุรีพิทยาคม
วันงดสูบบุหรี่โลก

วันงดสูบบุหรี่โลก ทางโรงเรียนนนทบุรีพิทยาคมจัดขึ้นเพื่อให้นักเรียนโรงเรียนนนทบุรีพิทยาคมรู้โทษของบุหรี่ และโรคต่างๆที

04/มิ.ย./15 - นนทบุรีพิทยาคม
วันสถาปนาโรงเรียนนนทบุรีพิทยาคม

วันสถาปนาโรงเรียนนนทบุรีพิยาคมครบรอบ 31 ปี เมื่อวันที่ 30 พฤษภาคม พ.ศ.2558 โดยมีอดีตผู้อำนวยการชูชาติ ชัยบุรินทร์ มาเ

03/มิ.ย./15 - นนทบุรีพิทยาคม
การจัดทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU)

บันทึกข้อตกลงความร่วมมือ
ระหว่างวิทยาลัยศิลปหัตถกรรมกรุงเทพฯกับโรงเรียนโรงเรียนนนทบุรีพิทยาคม     

21/พ.ค./15 - นนทบุรีพิทยาคม
กิจกรรมส่งเสริมอัตลักษณ์นักเรียน

กิจกรรมส่งเสริมอัตลักษณ์นักเรียน

19/พ.ค./15 - นนทบุรีพิทยาคม
N.P. Pray for Napal

คณะผู้บริหาร, ครู, บุคลากร, ผู้ปกครอง, นักเรียน
ได้ร่วมสบทบทุนเพื่อส่งน้ำใจช่วยเหลือแผ่นดินไหวเนปาล

19/พ.ค./15 - นนทบุรีพิทยาคม
Nonpit Pround Night: ค่ำคืนแห่งความภาคภูมิใจของชาว น.พ

กำหนดงานสังสรรค์ศิษย์เก่า ศิษย์ปัจจุบัน
"Nonpit Proud Night"
ค่ำคืนวันศุกร์ที่ 20 มีนาคม 2558

11/มี.ค./15 - นนทบุรีพิทยาคม

หน้า

จำนวนผู้เข้าเยี่ยมชม