นนทบุรีพิทยาคม
กิจกรรมวันสุนทรภู่

วันที่ 26 มิถุนายน 2562 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ได้จัดกิจกรรมวันสุนทรภู่ ประจำปีการศึกษา 2562 โดยผู้อำนวยการว่าที

08/ก.ค./19 - นนทบุรีพิทยาคม
คาราวานเยี่ยมบ้านนักเรียน

วันที่ 20 มิถุนายน 2562 นำโดยผู้อำนวยการ ว่าที่ ร.อ.

08/ก.ค./19 - นนทบุรีพิทยาคม
พิธีไหว้ครู

วันที่ 20 มิถุนายน 2562 นำโดยผู้อำนวยการ ว่าที่ ร.อ.

08/ก.ค./19 - นนทบุรีพิทยาคม
แสดงความกตัญญู

   เมื่อวันที่ 20 มิถุนายน 2562 ตัวแทนผู้บริหาร คณะครู และนักเรียนโรงเรียนนนทบุรีพิทยาคม นำพวงมาลัยดอกไม้ เข้าแสดงควา

08/ก.ค./19 - นนทบุรีพิทยาคม
กิจกรรมเลือกตั้งประธานนักเรียน 2562

เมื่อวันที่ 20 มิถุนายน 2562 นำโดยผู้อำนวยการ ว่าที่ ร.อ.

08/ก.ค./19 - นนทบุรีพิทยาคม
คาราวานเยี่ยมบ้านนักเรียน

วันที่ 20 มิถุนายน 2562 นำโดยผู้อำนวยการ ว่าที่ ร.อ.

26/มิ.ย./19 - นนทบุรีพิทยาคม
ลูกเสือต้านภัยยาเสพติด

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 13 มิถุนายน 2562 ว่าที่ ร.อ.ณัฐธนพงษ์ ทองพลับ ผู้อำนวยการโรงเรียน คณะผู้บริหาร ครูและบุคลากรทางกา

26/มิ.ย./19 - นนทบุรีพิทยาคม
กิจกรรมวันสิ่งแวดล้อมโลก 2562

เมื่อวันที่ 5 มิถุนายน 2562 กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ โรงเรียนนนทบุรีพิทยาคม ได้จัดกิจกรรมวันสิ่งแวดล้อมโลก 256

26/มิ.ย./19 - นนทบุรีพิทยาคม
เปิดห้องปฏิบัติการทางภาษา (Sound Lab)

เมื่อวันที่ 30 พฤษภาคม 2562 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศได้จัดพิธีเปิดห้องปฏิบัติการทางภาษา (Sound Lab)

26/มิ.ย./19 - นนทบุรีพิทยาคม
พิธีไหว้ครู 2562

วันที่ 20 มิถุนายน 2562 นำโดยผู้อำนวยการ ว่าที่ ร.อ.

26/มิ.ย./19 - นนทบุรีพิทยาคม

หน้า

จำนวนผู้เข้าเยี่ยมชม