นนทบุรีพิทยาคม
ร่วมแสดงความยินดี

เมื่อวันที่ 2 พฤษภาคม 2562 ผู้อำนวยการ ว่าที่ร้อยเอกณัฐธนพงษ์ ทองพลับ, รองผู้อำนวยการจิราภา เพียรเจริญ และตัวแทนครูโร

10/พ.ค./19 - นนทบุรีพิทยาคม
พิธีมอบประกาศนียบัตรผู้สำเร็จการศึกษา ม.3-ม.6

เมื่อวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2562 ที่ผ่านมา ผู้อำนวยการ ว่าที่ ร.อ.

27/ก.พ./19 - นนทบุรีพิทยาคม
รับการประเมินนักเรียนรางวัลพระราชทาน

เมื่อวันที่ 21 มกราคม 2562 นำโดยผู้อำนวยการ ว่าที่ ร.อ.

24/ม.ค./19 - นนทบุรีพิทยาคม
Classroom meeting 2/61

เมื่อวันที่ 20 มกราคม 2562 ที่ผ่านมา นำโดยผู้อำนวยการ ว่าที่ ร.อ.

24/ม.ค./19 - นนทบุรีพิทยาคม
ร่วมงานวันครู

เมื่อวันที่ 16 มกราคม 2562 ที่ผ่านมา นำโดยผู้อำนวยการ ว่าที่ ร.อ.

18/ม.ค./19 - นนทบุรีพิทยาคม
ร่วมกิจกรรมแข่งขันกรีฑายุวชนเยาวชนจังหวัดนนทบุรี

เมื่อวันที่ 15 มกราคม 2562 นำโดยผู้อำนวยการ ว่าที่ ร.อ.

18/ม.ค./19 - นนทบุรีพิทยาคม
กิจกรรมวันขึ้นปีใหม่และวันเด็กแห่งชาติ

เมื่อวันศุกร์ที่ 11 มกราคม 2562 โรงเรียนนนทบุรีพิทยาคม ได้จัดกิจกรรมวันขึ้นปีใหม่และวันเด็กแห่งชาติ ปีพุทธศักราช 2562

18/ม.ค./19 - นนทบุรีพิทยาคม
สวัสดีปีใหม่และรับพรปีใหม่

ผู้อำนวยการโรงเรียนนนทบุรีพิทยาคม ว่าที่ ร.อ.

18/ม.ค./19 - นนทบุรีพิทยาคม
ขอเชิญร่วมชมผลงาน และร่วมลงทุนเหรียญ ในการประกวดโรงเรียนธนาคาร

     ตามที่โรงเรียนนนทบุรีพิทยาคม ได้ส่งผลงานการประกวดโรงเรียนธนาคารดีเด่น ประจำปี 2561

02/ม.ค./19 - นนทบุรีพิทยาคม
การสอบธรรมศึกษา

เมื่อวันที่ 29 พฤศจิกายน 2561 ที่ผ่านมา โรงเรียนนนทบุรีพิทยาคม ร่วมกับสำนักแม่กองธรรมสนามหลวง ได้กำหนดให้มีการสอบธรรม

02/ธ.ค./18 - นนทบุรีพิทยาคม

หน้า

จำนวนผู้เข้าเยี่ยมชม