นนทบุรีพิทยาคม
เข้าร่วมแข่งขันงานศิลปหัตถกรรม ระดับชาติ ครั้งที่ 69

วันที่ 7 - 9 ธันวาคม 2562 กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ โรงเรียนนนทบุรีพิทยาคม

24/ธ.ค./19 - นนทบุรีพิทยาคม
กีฬาภายใน "นนทรีเกมส์" ครั้งที่ 33

6 ธันวาคม 2562
โรงเรียนนนทบุรีพิทยาคม จัดงานกีฬาภายใน นนทรีเกมส์ ครั้งที่ 33

24/ธ.ค./19 - นนทบุรีพิทยาคม
นายบุญเลิศ คำกล่อม ผอ.ร.ร.นนทบุรีพิทยาคม

นายบุญเลิศ คำกล่อม ผู้อำนวยการโรงเรียนนนทบุรีพิทยาคม 

24/ธ.ค./19 - นนทบุรีพิทยาคม
วันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า

วันที่ 25 พฤศจิกายน 2562 นำโดยรักษาราชการแทน ผู้อำนวยการ โรงเรียนนนทบุรีพิทยาคม นายอนุวัฒน์ ช้างแจ้ง

28/พ.ย./19 - นนทบุรีพิทยาคม
พิธีถวายพระพรชัยมงคล

เมื่อวันที่ 26 กรกฎาคม 2562 โรงเรียนนนทบุรีพิทยาคม จัดพิธีถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเ

05/ส.ค./19 - นนทบุรีพิทยาคม
กิจกรรมวันภาษาไทยแห่งชาติ

เมื่อวันที่ 26 กรกฎาคม 2562 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย โรงเรียนนนทบุรีพิทยาคม จัดกิจกรรมวันภาษาไทยแห่งชาติ ปีการศึกษ

05/ส.ค./19 - นนทบุรีพิทยาคม
จัดพิธีแห่เทียน และถวายเทียนจำนำพรรษา

วันที่ 12 กรกฎาคม 2562 นำโดยรองผู้อำนวยการ จิราภา เพียรเจริญ คณะครู และนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนนนท

05/ส.ค./19 - นนทบุรีพิทยาคม
ไหว้คาราวะท่านกว้าง รอบคอบ

ผู้อำนวยการ คณะผู้บริหาร นำประธานนักเรียนและคณะกรรมการนักเรียน ปีการศึกษา 2562 เข้าไหว้คาราวะท่านกว้าง รอบคอบ ผู้ริเร

11/ก.ค./19 - นนทบุรีพิทยาคม
พิธีทบทวนคำปฏิญาณเดินและสวนสนาม

เมื่อวันที่ 4 กรกฎาคม 2562 นำโดยผู้อำนวยการ ว่าที่ ร.อ.

11/ก.ค./19 - นนทบุรีพิทยาคม
การจัดการพลังงานในสถานศึกษา

27 มิถุนายน 2562 โรงเรียนนนทบุรีพิทยาคม จัดอบรมให้ความรู้การจัดการพลังงานในสถานศึกษา

08/ก.ค./19 - นนทบุรีพิทยาคม

หน้า

จำนวนผู้เข้าเยี่ยมชม