นนทบุรีพิทยาคม
พิธีถวายพระพรชัยมงคล

เมื่อวันที่ 26 กรกฎาคม 2562 โรงเรียนนนทบุรีพิทยาคม จัดพิธีถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเ

05/ส.ค./19 - นนทบุรีพิทยาคม
กิจกรรมวันภาษาไทยแห่งชาติ

เมื่อวันที่ 26 กรกฎาคม 2562 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย โรงเรียนนนทบุรีพิทยาคม จัดกิจกรรมวันภาษาไทยแห่งชาติ ปีการศึกษ

05/ส.ค./19 - นนทบุรีพิทยาคม
จัดพิธีแห่เทียน และถวายเทียนจำนำพรรษา

วันที่ 12 กรกฎาคม 2562 นำโดยรองผู้อำนวยการ จิราภา เพียรเจริญ คณะครู และนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนนนท

05/ส.ค./19 - นนทบุรีพิทยาคม
ไหว้คาราวะท่านกว้าง รอบคอบ

ผู้อำนวยการ คณะผู้บริหาร นำประธานนักเรียนและคณะกรรมการนักเรียน ปีการศึกษา 2562 เข้าไหว้คาราวะท่านกว้าง รอบคอบ ผู้ริเร

11/ก.ค./19 - นนทบุรีพิทยาคม
พิธีทบทวนคำปฏิญาณเดินและสวนสนาม

เมื่อวันที่ 4 กรกฎาคม 2562 นำโดยผู้อำนวยการ ว่าที่ ร.อ.

11/ก.ค./19 - นนทบุรีพิทยาคม
การจัดการพลังงานในสถานศึกษา

27 มิถุนายน 2562 โรงเรียนนนทบุรีพิทยาคม จัดอบรมให้ความรู้การจัดการพลังงานในสถานศึกษา

08/ก.ค./19 - นนทบุรีพิทยาคม
กิจกรรมวันสุนทรภู่

วันที่ 26 มิถุนายน 2562 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ได้จัดกิจกรรมวันสุนทรภู่ ประจำปีการศึกษา 2562 โดยผู้อำนวยการว่าที

08/ก.ค./19 - นนทบุรีพิทยาคม
คาราวานเยี่ยมบ้านนักเรียน

วันที่ 20 มิถุนายน 2562 นำโดยผู้อำนวยการ ว่าที่ ร.อ.

08/ก.ค./19 - นนทบุรีพิทยาคม
พิธีไหว้ครู

วันที่ 20 มิถุนายน 2562 นำโดยผู้อำนวยการ ว่าที่ ร.อ.

08/ก.ค./19 - นนทบุรีพิทยาคม
แสดงความกตัญญู

   เมื่อวันที่ 20 มิถุนายน 2562 ตัวแทนผู้บริหาร คณะครู และนักเรียนโรงเรียนนนทบุรีพิทยาคม นำพวงมาลัยดอกไม้ เข้าแสดงควา

08/ก.ค./19 - นนทบุรีพิทยาคม

หน้า

จำนวนผู้เข้าเยี่ยมชม