นนทบุรีพิทยาคม
ทักษะชีวิต พิชิตอนาคตสดใส

เมื่อวันพุธที่ 14 พฤศจิกายน 2561 ที่ผ่านมา ผู้อำนวยการ ว่าที่ ร.อ.

19/พ.ย./18 - นนทบุรีพิทยาคม
ยอดนักออมเดือนตุลาคม

เมื่อวันที่ 13 พฤศจิกายน 2561 ว่าที่ ร.อ.

15/พ.ย./18 - นนทบุรีพิทยาคม
Bringing the real world into Classroom

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 8 พฤศจิกายน 2561 ที่ผ่านมา

12/พ.ย./18 - นนทบุรีพิทยาคม
ลงทะเบียน 2/2561

โรงเรียนนนทบุรีพิทยาคม จัดการลงทะเบียนเรียน ชำระเงินบำรุงการศึกษา ภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๑

05/พ.ย./18 - นนทบุรีพิทยาคม
การประชุมเชิงปฏิบัติการ

วันที่ ๒๔-๒๕ ตุลาคม ๒๕๖๑

05/พ.ย./18 - นนทบุรีพิทยาคม
จากมืออาชีพสู่การเป็นครูยุคใหม่

วันที่ ๒๖ ตุลาคม ๒๕๖๑ ผู้อำนวยการ รองผู้อำนวยการ คณะครูและบุคลากรทางการศึกษา

05/พ.ย./18 - นนทบุรีพิทยาคม
ผ้าป่าสามัคคีเพื่อการศึกษา

เมื่อวันเสาร์ที่ 8 กันยายน ที่ผ่านมา โรงเรียนนนทบุรีพิทยาคม ได้จัดพิธีทอดผ้าป่าสามัคคีเพื่อการศึกษา ประจำปี 2561 โดยม

14/ก.ย./18 - นนทบุรีพิทยาคม
Classroom meeting

เมื่อวัน อาทิตย์ที่ 2 กันยายน 2561 โรงเรียนนนทบุรีพิทยาคม ได้จัดกิจกรรม วันประชุมผู้ปกครองชั้นเรียน Classroom Meeting

14/ก.ย./18 - นนทบุรีพิทยาคม
Nakornnon Zero Waste School Award

เมื่อวันที่ 28 สิงหาคม 2561 ที่ผ่านมา

05/ก.ย./18 - นนทบุรีพิทยาคม
ต้อนรับคณะกรรมการประเมินโรงเรียนคุณธรรม

เมื่อวันที่ 16 สิงหาคม 2561 โรงเรยีนนนทบุรีพิทยาคม โดยผู้อำนวยการ ว่าที่ ร.อ.

20/ส.ค./18 - นนทบุรีพิทยาคม

หน้า

จำนวนผู้เข้าเยี่ยมชม