นครหลวง-อุดมรัชต์วิทยา
จัดค่ายพัฒนาวิชาการนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-6

โรงเรียนนครหลวง"อุดมรัชต์วิทยา" ได้จัดกิจกรรมค่าพัฒนาวิชาการนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-6 เพื่อให้นักเรียนได้มีทักษ

14/ก.ย./18 - นครหลวง-อุดมรัชต์วิทยา
วันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ รร.นครหลวง "อุดมรัชต์วิทยา"

รร นครหลวง "อุดมรัชต์วิทยา" ได้จัดพิธีเดินสวนสนาม โดยมีผู้กำกับลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ ลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ระดับชั้นม.1-

29/มิ.ย./18 - นครหลวง-อุดมรัชต์วิทยา
ได้รับการคัดเลือกเป็นตัวแทนอำเภอนครหลวงไปแข่งขันในโครงการ TO BE

โรงเรียนนครหลวง "อุดมรัชต์วิทยา" ได้รับเกียรติจัดสถานที่จัดการแข่งขัน โครงการ TO BE NUMBER ONE อำเภอนครหลวง ในวันที่

25/มิ.ย./18 - นครหลวง-อุดมรัชต์วิทยา
นักเรียนโรงเรียนนครหลวง "อุดมรัชต์วิทยา" เข้าค่ายคุณธรรม

นักเรียนโรงเรียนนครหลวง "อุดมรัชต์วิทยา" ระดับชั้นม 1 และ ม 4 เข้าค่ายคุณธรรม จริยธรรม ณ วัดเกาะแก้ว จ.พระนครศรีอยุธย

18/มิ.ย./18 - นครหลวง-อุดมรัชต์วิทยา
รร นครหลวง "อุดมรัชต์วิทยา"

รร นครหลวงอุดมรัชต์วิทยา ได้จัดพิธีไหว้ครูประจำปีการศึกษา 2561 โดยมีท่านผู้อำนวยการเจนวุฒิ บุญชูพงศ์เป็นประธาน 

18/มิ.ย./18 - นครหลวง-อุดมรัชต์วิทยา
ประชุมผู้ปกครองนักเรียน ภาคเรียนที่ 1/2561

โรงเรียนนครหลวง "อุดมรัชต์วิทยา" ได้ดำเนินการประชุมผู้ปกครองนักเรียนประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561 นำโดยท่านผู้อำ

06/มิ.ย./18 - นครหลวง-อุดมรัชต์วิทยา
นายเจนวุฒิ บุญชูพงศ์ ผอ.ร.ร.นครหลวง "อุดมรัชต์วิทยา"

นายเจนวุฒิ  บุญชูพงศ์  ผู้อำนวยการโรงเรียนนครหลวง "อุดมรัชต์วิทยา"
 
 

05/มิ.ย./18 - นครหลวง-อุดมรัชต์วิทยา
ข่าวเราชาวนครหลวง"อุดมรัชต์วิทยา

ข่าวของเรา ชาว อ.ร. ทำอะไรอยากให้รู้

14/ก.ย./17 - นครหลวง-อุดมรัชต์วิทยา
ขอเชิญร่วมเป็นเกียรติในงานเกษียณอายุราชการของข้าราชการครูเรา ชาว อ.ร.

ขอเชิญร่วมงานเกษียณอายุราชการของข้าราชการครูของเราชาว อ.ร.

14/ก.ย./17 - นครหลวง-อุดมรัชต์วิทยา

หน้า

จำนวนผู้เข้าเยี่ยมชม