นครหลวง-อุดมรัชต์วิทยา
โรงเรียนนครหลวง "อุดมรัชต์วิทยา"

โรงเรียนนครหลวง "อุดมรัชต์วิทยา"  ได้จัดพิธีมอบประกาศนียบัตรแก่นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และ6 ที่จบการศึกษา ในปีก

02/เม.ย./19 - นครหลวง-อุดมรัชต์วิทยา
งาน Open House โรงเรียนนครหลวง "อุดมรัชต์วิทยา" ประจำปี 2562

วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2562 โรงเรียนนครหลวง "อุดมรัชต์วิทยา" จัดงาน Open House ประจำปี 2562 ในหัวข้อ "การเรียนรู้สู่อาชี

11/ก.พ./19 - นครหลวง-อุดมรัชต์วิทยา
จัดงาน "วันวิทยาศาสตร์แห่งชาติ" ประจำปีการศึกษา 2561

กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โรงเรียนนครหลวง "อุดมรัชต์วิทยา" ได้จัดงาน "วันวิทยาศาสตร์แห่งชาติ" ประจำ

14/ก.ย./18 - นครหลวง-อุดมรัชต์วิทยา
หล่อเทียนเนื่องในวันเข้าพรรษา ประจำปีการศึกษา 2561

ผู้บริหาร คณะครู นักเรียนและบุคลากร โรงเรียนนครหลวง "อุดมรัชต์วิทยา" ร่วมกันหล่อเทียนเนื่องในวันเข้าพรรษา ประจำปีการศ

14/ก.ย./18 - นครหลวง-อุดมรัชต์วิทยา
กิจกรรม "วันสุนทรภู่ สู่วันภาษาไทย"

โรงเรียนนครหลวง "อุดมรัชต์วิทยา" ได้จัดกิจกรรม "วันสุนทรภู่ สู่วันภาษาไทย" ในวันที่ 1 สิงหาคม 2561 เพื่อให้ผู้เรียนตร

14/ก.ย./18 - นครหลวง-อุดมรัชต์วิทยา
อ.ร.รวมใจ ระลึกพระคุณแม่ งานวันแม่ ปีการศึกษา 2561

โรงเรียนนครหลวง "อุดมรัชต์วิทยา" ได้จัดกิจกรรมวันแม่ประจำปีการศึกษา 2561 ในวันที่ 10 สิงหาคม 2561 ณ หอประชุมโรงเรียนน

14/ก.ย./18 - นครหลวง-อุดมรัชต์วิทยา
นักเรียนร่วมกันปลูกต้นหางนกยูง ต้นไม้ประจำโรงเรียน

นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/2 ร่วมกันปลูกต้นหางนกยูง ซึ่งเป็นต้นไม้ประจำโรงเรียนนครหลวง "อุดมรัชต์วิทยา"

14/ก.ย./18 - นครหลวง-อุดมรัชต์วิทยา
จัดค่ายพัฒนาวิชาการนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-6

โรงเรียนนครหลวง"อุดมรัชต์วิทยา" ได้จัดกิจกรรมค่าพัฒนาวิชาการนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-6 เพื่อให้นักเรียนได้มีทักษ

14/ก.ย./18 - นครหลวง-อุดมรัชต์วิทยา
วันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ รร.นครหลวง "อุดมรัชต์วิทยา"

รร นครหลวง "อุดมรัชต์วิทยา" ได้จัดพิธีเดินสวนสนาม โดยมีผู้กำกับลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ ลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ระดับชั้นม.1-

29/มิ.ย./18 - นครหลวง-อุดมรัชต์วิทยา
ได้รับการคัดเลือกเป็นตัวแทนอำเภอนครหลวงไปแข่งขันในโครงการ TO BE

โรงเรียนนครหลวง "อุดมรัชต์วิทยา" ได้รับเกียรติจัดสถานที่จัดการแข่งขัน โครงการ TO BE NUMBER ONE อำเภอนครหลวง ในวันที่

25/มิ.ย./18 - นครหลวง-อุดมรัชต์วิทยา

หน้า

จำนวนผู้เข้าเยี่ยมชม