นครหลวง-อุดมรัชต์วิทยา
โรงเรียนนครหลวง "อุดมรัชต์วิทยา" เปิดเรียนวันแรก

โรงเรียนนครหลวง "อุดมรัชต์วิทยา" เปิดเรียนวันแรก ปีการศึกษา 2563 

01/ก.ค./20 - นครหลวง-อุดมรัชต์วิทยา
โรงเรียนนครหลวง "อุดมรัชต์วิทยา" เตรียมพร้อมเปิดเทอม

โรงเรียนนครหลวง "อุดมรัชต์วิทยา" เตรียมความพร้อมในการป้องกันโรคไวรัสโคโรน่า (covid 19) 

25/มิ.ย./20 - นครหลวง-อุดมรัชต์วิทยา
โรงเรียนนครหลวง “อุดมรัชต์วิทยา”

โรงเรียนนครหลวง "อุดมรัชต์วิทยา" ได้จัดการสอบคัดเลือกเพื่อเข้าศึกษาต่อเป็นนักเรียนในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1 ผู้เข้า

07/มิ.ย./20 - นครหลวง-อุดมรัชต์วิทยา
โรงเรียนนครหลวง "อุดมรัชต์วิทยา" จัดOpen House 2020

โรงเรียนนครหลวง “อุดมรัชต์วิทยา” จัดกิจกรรมนิทรรศการวิชาการ

12/ก.พ./20 - นครหลวง-อุดมรัชต์วิทยา
โรงเรียนนครหลวง "อุดมรัชต์วิทยา" จัดงานเดินวิ่งกินลม

สมาคมศิษย์เก่า ร่วมกับ โรงเรียนนครหลวง "อุดมรัชต์วิทยา" จัดกิจกรรมเดินวิ่ง กินลม ชมปราสาท มินิมาราธอนครั้งที่ 2 ในวัน

26/ม.ค./20 - นครหลวง-อุดมรัชต์วิทยา
โรงเรียนนครหลวง "อุดมรัชต์วิทยา" จัดกิจกรรมเตรียมความพร้อม

โรงเรียนนครหลวง “อุดมรัชต์วิทยา” ได้จัดกิจกรรมติว ให้กับนักเรียนในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ในวันที่ 20-24 มกราคม 25

22/ม.ค./20 - นครหลวง-อุดมรัชต์วิทยา
โรงเรียนนครหลวง "อุดมรัชต์วิทยา" จัดกิจกรรมวันครู

กลุ่มโรงเรียนประถม และ มัธยมในอำเภอนครหลวง ร่วมกันจัดกิจกรรมวันครู "ครูไทย รักศิษย์ คิดพัฒนา" ประจำปี 2563 โดยมีการมอ

17/ม.ค./20 - นครหลวง-อุดมรัชต์วิทยา
โรงเรียนนครหลวง "อุดมรัชต์วิทยา"

รร นครหลวง "อุดมรัชต์วิทยา" จัดกิจกรรมการอยู่ค่ายพักแรมลูกเสือ เนตรนารี โดยมีกองลูกเสือเนตรนารีจากระดับชั้นม.1-3 ณ ค่

13/ม.ค./20 - นครหลวง-อุดมรัชต์วิทยา

หน้า

จำนวนผู้เข้าเยี่ยมชม