นครหลวง-อุดมรัชต์วิทยา
โรงเรียนนครหลวง "อุดมรัชต์วิทยา" จัดกิจกรรมประเมินโครงงาน

โรงเรียนนครหลวง "อุดมรัชต์วิทยา" จัดกิจกรรมประเมินโครงงานจากการศึกษาค้นคว้าอิสระ IS ณ หอประชุมโรงเรียนนครหลวง "อุดมรั

03/ต.ค./19 - นครหลวง-อุดมรัชต์วิทยา
โรงเรียนนครหลวง "อุดมรัชต์วิทยา"

โรงเรียนนครหลวง "อุดมรัชต์วิทยา" จัดงานมุทิตาจิตแด่ครูผู้มีวาระครบเกษียณราชการในปีการศึกษานี้ จำนวน 2 ท่าน ได้แก่ ครู

03/ต.ค./19 - นครหลวง-อุดมรัชต์วิทยา
โรงเรียนนครหลวง "อุดมรัชต์วิทยา" ร่วมกิจกรรมรับทุนจากบริษัท

บริษัท TS TECH (ประเทศไทยจำกัด) ได้มอบทุนการศึกษา จำนวน 75 ทุนแก่นักเรียนในสังกัดอำเภอนครหลวง ณ หอประชุมโรงเรียนนครหล

28/ส.ค./19 - นครหลวง-อุดมรัชต์วิทยา
โรงเรียนนครหลวง "อุดมรัชต์วิทยา" จัดกิจกรรมวันแม่

โรงเรียนนครหลวง "อุดมรัชต์วิทยา" ได้จัดกิจกรรมงานวันแม่ในวันที่ 9 สิงหาคม 2562 

15/ส.ค./19 - นครหลวง-อุดมรัชต์วิทยา
โรงเรียนนครหลวง "อุดมรัชต์วิทยา" จัดกิจกรรมค่ายภาษาอังกฤษ

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ โรงเรียนนครหลวง "อุดมรัชต์วิทยา" จัดกิจกรรมค่ายภาษาอังกฤษ เพื่อเป็นการส่งเสริมทักษ

07/ส.ค./19 - นครหลวง-อุดมรัชต์วิทยา
โรงเรียนนครหลวง "อุดมรัชต์วิทยา"

นักเรียนจากโรงเรียนนครหลวง "อุดมรัชต์วิทยา" ได้เป็นตัวแทนอำเภอนครหลวง ไปแข่งในระดับจังหวัด ในการแข่งขันโครงการประกวดอ

20/มิ.ย./19 - นครหลวง-อุดมรัชต์วิทยา
โรงเรียนนครหลวง "อุดมรัชต์วิทยา"จัดกิจกรรมวันไหว้ครู

โรงเรียนนครหลวง "อุดมรัชต์วิทยา" ได้จัดกิจกรรมวันไหว้ครู ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒ ในวันพฤหัสบดีที่ ๑๓ มิถุนายน ๒๕๖๒ ณ หอป

13/มิ.ย./19 - นครหลวง-อุดมรัชต์วิทยา
โรงเรียนนครหลวง "อุดมรัชต์วิทยา" ถวายเครื่องราชสักการะ

ผู้อำนวยการเจนวุฒิ บุญชูพงศ์ เป็นประธานในพิธีถวายเครื่องราชสักการะ พร้อมด้วยคณะครู นักเรียนโรงเรียนนครหลวง "อุดมรัชต์

11/มิ.ย./19 - นครหลวง-อุดมรัชต์วิทยา
โรงเรียนนครหลวง "อุดมรัชต์วิทยา" ทำบุญครบรอบ 68 ปี

โรงเรียนนครหลวง "อุดมรัชต์วิทยา" ได้จัดงานทำบุญวันคล้ายวันสถาปนาโรงเรียนครบ 68 ปี ในวันที่ 24 พฤษภาคม 25625 ณ หอประชุ

24/พ.ค./19 - นครหลวง-อุดมรัชต์วิทยา
โรงเรียนนครหลวง "อุดมรัชต์วิทยา"

โรงเรียนนครหลวง "อุดมรัชต์วิทยา"  ได้จัดพิธีมอบประกาศนียบัตรแก่นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และ6 ที่จบการศึกษา ในปีก

02/เม.ย./19 - นครหลวง-อุดมรัชต์วิทยา

หน้า

จำนวนผู้เข้าเยี่ยมชม