นครหลวง-อุดมรัชต์วิทยา
โรงเรียนนครหลวง "อุดมรัชต์วิทยา" จัดOpen House 2020

โรงเรียนนครหลวง “อุดมรัชต์วิทยา” จัดกิจกรรมนิทรรศการวิชาการ

12/ก.พ./20 - นครหลวง-อุดมรัชต์วิทยา
โรงเรียนนครหลวง "อุดมรัชต์วิทยา" จัดงานเดินวิ่งกินลม

สมาคมศิษย์เก่า ร่วมกับ โรงเรียนนครหลวง "อุดมรัชต์วิทยา" จัดกิจกรรมเดินวิ่ง กินลม ชมปราสาท มินิมาราธอนครั้งที่ 2 ในวัน

26/ม.ค./20 - นครหลวง-อุดมรัชต์วิทยา
โรงเรียนนครหลวง "อุดมรัชต์วิทยา" จัดกิจกรรมเตรียมความพร้อม

โรงเรียนนครหลวง “อุดมรัชต์วิทยา” ได้จัดกิจกรรมติว ให้กับนักเรียนในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ในวันที่ 20-24 มกราคม 25

22/ม.ค./20 - นครหลวง-อุดมรัชต์วิทยา
โรงเรียนนครหลวง "อุดมรัชต์วิทยา" จัดกิจกรรมวันครู

กลุ่มโรงเรียนประถม และ มัธยมในอำเภอนครหลวง ร่วมกันจัดกิจกรรมวันครู "ครูไทย รักศิษย์ คิดพัฒนา" ประจำปี 2563 โดยมีการมอ

17/ม.ค./20 - นครหลวง-อุดมรัชต์วิทยา
โรงเรียนนครหลวง "อุดมรัชต์วิทยา"

รร นครหลวง "อุดมรัชต์วิทยา" จัดกิจกรรมการอยู่ค่ายพักแรมลูกเสือ เนตรนารี โดยมีกองลูกเสือเนตรนารีจากระดับชั้นม.1-3 ณ ค่

13/ม.ค./20 - นครหลวง-อุดมรัชต์วิทยา
โรงเรียนนครหลวง "อุดมรัชต์วิทยา" ทำบุญปีใหม่ 2563

โรงเรียนนครหลวง "อุดมรัชต์วิทยา" จัดกิจกรรมทำบุญเนื่องในวันขึ้นปีใหม่ ประจำปี 2563 ในวันศุกร์ที่ 3 มกราคม 2563 

03/ม.ค./20 - นครหลวง-อุดมรัชต์วิทยา
โรงเรียนนครหลวง "อุดมรัชต์วิทยา"

โดยกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ รร นครหลวง "อุดมรัชต์วิทยา" ได้จัดกิจกรรมวันคริสมาสต์และวันขึ้นปีใหม่ โดยมีนายเ

26/ธ.ค./19 - นครหลวง-อุดมรัชต์วิทยา
โรงเรียนนครหลวง "อุดมรัชต์วิทยา" เข้าร่วม ปาริชาตเกมส์

รร นครหลวง "อุดมรัชต์วิทยา" ได้เป็นตัวแทนจาก สหวิทยาเขต4 ในการแข่งขันกีฬา กรีฑา นักเรียนจังหวัดพระนครศรีอยุธยา 

26/ธ.ค./19 - นครหลวง-อุดมรัชต์วิทยา
โรงเรียนนครหลวง "อุดมรัชต์วิทยา"

ผู้บริหาร คณะครู และนักศึกษาวิชาทหาร รร นครหลวง "อุดมรัชต์วิทยา" ถวายพานพุ่มดอกไม้และถวายบังคมเนื่องในวันคล้ายวันพระบ

06/ธ.ค./19 - นครหลวง-อุดมรัชต์วิทยา

หน้า

จำนวนผู้เข้าเยี่ยมชม