ท่าเรือ-นิตยานุกูล
กิจรรม12 สิหา มหาราชินี

กิจกรรม ๑๒ สิงหา มหาราชินี โรงเรียนท่าเรือ "นิตยานุกูล"

11/ส.ค./17 - ท่าเรือ-นิตยานุกูล
กิจกรรมวันอาเซียน

  วันที่ 8 สิงหาคม 2560  โรงเรียนท่าเรือ “นิตยานุกูล"     

10/ส.ค./17 - ท่าเรือ-นิตยานุกูล
ประชุมคณะกรรมการผู้ปกครองเครือข่าย

6 สิงหาคม โรงเรียนท่าเรือ "นิตยานุกูล" โดยผู้อำนวยการปราณี  กระทุ่มเขตต์ จัดประชุมคณะกรรมการเครือข่ายผู้ปกครอง ณ หอปร

09/ส.ค./17 - ท่าเรือ-นิตยานุกูล
ตรวจสุขภาพนักเรียนประจำปีการศึกษา2560

วันที่ 3-4 สิงหาคม โรงเรียนท่าเรือ "นิตยานุกูล" ตรวจสุขภาพนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1-6 ประจำปีการศึกษา 2560

09/ส.ค./17 - ท่าเรือ-นิตยานุกูล
วันเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร

๒๗ กรกฎาคม ๒๕๖o  ผู้อำนวยการนางปราณี  กระทุ่มเขตต์ ผู้บริหาร คณะครูบุคลากรทางการศึกษาและนักเรียน โรงเรียนท่าเรือ "นิต

28/ก.ค./17 - ท่าเรือ-นิตยานุกูล
พิธีมอบทุนการศึกษาปีการศึกษา2560

26 กรกฎาคม 2560 โรงเรียนท่าเรือ "นิตยานุกูล" จัดพิธีมอบทุนการศึกษาประจำปีการศึกษา 2560 นำโดยผู้อำนวยการปราณี กระทุ่มเ

26/ก.ค./17 - ท่าเรือ-นิตยานุกูล
พิธีหล่อเทียนจำนำพรรษาประจำปีการศึกษา2560

6 กรกฎาคม 2560 โรงเรียนท่าเรือ “นิตยานุกูล”

นำโดยผู้อำนวยการปราณี  กระทุ่มเขตต์ ผู้บริหาร

07/ก.ค./17 - ท่าเรือ-นิตยานุกูล
อบรมเชิงปฏิบัติการวิจัยเบื้องต้นสู่มาตรฐานสากล

กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ โรงเรียนท่าเรือ "นิตยานุกูล" จัดอบรมเชิงปฏิบัติการวิจัยเบื้องต้นสู่มาตรฐานสากล

15/ต.ค./13 - ท่าเรือ-นิตยานุกูล
ค่ายคณิตศาสตร์-วิทยาศาสตร์แบบบูรณาการ

กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ โรงเรียนท่าเรือ "นิตยานุกูล" จัดอบรมค่ายคณิตศาสตร์-วิทยาศาสตร์แบบบูรณาการ

15/ต.ค./13 - ท่าเรือ-นิตยานุกูล
ค่ายพัฒนาลูกนิตย์สู่ชีวิตใหม่ด้วยความดีสากล ตามหลัก "บวร"

โรงเรียนท่าเรือ "นิตยานุกูล" ได้จัดกิจกรรมค่ายพัฒนาลูกนิตย์สู่ชีวิตใหม่ ด้วยความดีสากล ตามหลัก "บวร"

10/ต.ค./13 - ท่าเรือ-นิตยานุกูล

หน้า

จำนวนผู้เข้าเยี่ยมชม