ท่าหลวงวิทยานุกูล
วันสุนทรภู่

กิจกรรมวนสุนทรภู่โรงเรียนท่าหลวงวิทยานุกูล

26/มิ.ย./18 - ท่าหลวงวิทยานุกูล
อบรมเชิงปฏิบัติการโครงการพัฒนาศักยภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา

นางสาวอิงฟ้า  ประยูรสุข ผู้อำนวยการโรงเรียนท่าหลวงวิทยานุกูลนำคณะครูเข้ารับการอบรมเชิงปฏิบัติการโครงการพัฒนาศักยภาพคร

25/มิ.ย./18 - ท่าหลวงวิทยานุกูล
อบรมยาเสพติด

นักเรียนโรงเรรียนท่าหลวงวิทยานุกูลได้เข้าร่วมอบรมยาเสพติด

22/มิ.ย./18 - ท่าหลวงวิทยานุกูล
แจกข้าวสาร

บรรยากาศหลังพิธีไหว้ครู นางสาวอิงฟ้า ประยูรสุข ผู้อำนวยการโรงเรียนท่าหลวงวิทยานุกูลและคณะครูร่วมจับฉลากแจกข้าวสารแก่ค

18/มิ.ย./18 - ท่าหลวงวิทยานุกูล
เยี่ยมบ้านนักเรียน

ผู้อำนวยการอิงฟ้า ประยูรสุขพร้อมด้วยคณะครู รร.ท่าหลวงวิทยานุกูล ออกเยี่ยมบ้านนักเรียน

18/มิ.ย./18 - ท่าหลวงวิทยานุกูล
ไหว้ครู2561

วันที่ 14 มิถุนายน 2561  คณะกรรมการนักเรียนโรงเรียนท่าหลวงวิทยานุกูลได้จัดพิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2561  เพื่อให้น

18/มิ.ย./18 - ท่าหลวงวิทยานุกูล
โครงการอบรมเยาวชนอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและต้านภัยยาเสพติด

ผู้อำนวยการอิงฟ้า ประยูรสุขพร้อมด้วยคณะครู นักเรียนโรงเรียนท่าหลวงวิทยานุกูลร่วมกันเดินรณรงค์เนื่องในวันอนุรักษ์สิ่งแ

08/มิ.ย./18 - ท่าหลวงวิทยานุกูล
ต้อนรับผู้อำนวยการอิงฟ้า ประยูรสุข

วันที่1 มิถุนายน 2561คณะกรรมการสถานศึกษาคณะครูและนักเรียนโรงเรียนท่าหลวงวิทยานุกูล ยินดีต้อนรับ ผู้อำนวยการอิงฟ้า  ปร

04/มิ.ย./18 - ท่าหลวงวิทยานุกูล
ร่วมพิธีสตมวาร 100 วัน

โรงเรียนท่าหลวงวิทยานุกูลร่วมกับองค์การบริหารส่วนตำบลท่าหลวงร่วมพิธีบำเพ็ญกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลย

23/ม.ค./17 - ท่าหลวงวิทยานุกูล

หน้า

จำนวนผู้เข้าเยี่ยมชม