ท่าหลวงวิทยานุกูล
อบรมลูกเสือต้านภัยยาเสพติดและทักษะชีวิตเด็กเยาวชน

รร.ท่าหลวงวิทยานุกูลร่วมกับสภ.อ.ท่าเรือจัดโครงการอบรมลูกเสือต้านภัยยาเสพติดและทักษะชีวิตเด็กและเยาวชน

05/ก.ค./18 - ท่าหลวงวิทยานุกูล
พิธีสวนสนามวันสถาปนาลูกเสือแห่งชาติ

นางสาวอิงฟ้า ประยูรสุข ผู้อำนวยการโรงเรียนท่าหลวงวิทยานุกูล พร้อมด้วยคณะครู

29/มิ.ย./18 - ท่าหลวงวิทยานุกูล
กิจกรรมPLC

ผู้อำนวยการและคณะครูโรงเรียนท่าหลวงวิทยานุกูลประชุมดำเนินการพัฒนาศักย๓าพโรงเรียนมัธยมศึกษาขนาดเล็กโดยใช้กระบวนการPLC

29/มิ.ย./18 - ท่าหลวงวิทยานุกูล
เดินรณรงค์ต่อต้านยาเสพติด

นักเรียนร่วมกิจกรรมเนื่องในวันยาเสพติดโลก ณ สนามกีฬาจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เพื่อเสริมประสบการณ์และเปิดโลกทัศน์การเรีย

27/มิ.ย./18 - ท่าหลวงวิทยานุกูล
โครงการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและต้านภัยยาเสพติด

โรงเรียนท่าหลวงวิทยานุกูลจัดกิจกรรมอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและต้านภัยยาเสพติดประจำปี2561

26/มิ.ย./18 - ท่าหลวงวิทยานุกูล
วันสุนทรภู่

กิจกรรมวนสุนทรภู่โรงเรียนท่าหลวงวิทยานุกูล

26/มิ.ย./18 - ท่าหลวงวิทยานุกูล
อบรมเชิงปฏิบัติการโครงการพัฒนาศักยภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา

นางสาวอิงฟ้า  ประยูรสุข ผู้อำนวยการโรงเรียนท่าหลวงวิทยานุกูลนำคณะครูเข้ารับการอบรมเชิงปฏิบัติการโครงการพัฒนาศักยภาพคร

25/มิ.ย./18 - ท่าหลวงวิทยานุกูล
อบรมยาเสพติด

นักเรียนโรงเรรียนท่าหลวงวิทยานุกูลได้เข้าร่วมอบรมยาเสพติด

22/มิ.ย./18 - ท่าหลวงวิทยานุกูล
แจกข้าวสาร

บรรยากาศหลังพิธีไหว้ครู นางสาวอิงฟ้า ประยูรสุข ผู้อำนวยการโรงเรียนท่าหลวงวิทยานุกูลและคณะครูร่วมจับฉลากแจกข้าวสารแก่ค

18/มิ.ย./18 - ท่าหลวงวิทยานุกูล

หน้า

จำนวนผู้เข้าเยี่ยมชม