ท่าหลวงวิทยานุกูล
ถวายพระพร

นางสาวอิงฟ้า ประยูรสุข ผู้อำนวยการโรงเรียนท่าหลวงวิทยานุกูลพร้อมด้วยคณะครู นักเรียนและบุคลากรทางการศึกษาจัดพิธีถวายพร

29/ก.ค./18 - ท่าหลวงวิทยานุกูล
แห่เทียนพรรษา

 โรงเรียนท่าหลวงวิทยานุกูล ร่วมกับโรงเรียนวัดไก่จ้นและบริษัทวัสดุทนไฟจำกัด (SCG)  ร่วมแห่เทียน และถวายเทียนพรรษา ณ วั

29/ก.ค./18 - ท่าหลวงวิทยานุกูล
ตรวจเยี่ยมโรงเรียนโดยศึกษานิเทศก์สพม.3

ท่าน ดร.สกาวรัตน์ จรุงนันทกาล ศึกษานิเทศก์สำนักงาน เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 3 มาติดตาม ตรวจสอบและแลกเปลี่ยนเรี

11/ก.ค./18 - ท่าหลวงวิทยานุกูล
จัดกิจกรรมภาษาอังกฤษร่วมกับ SCG

โรงเรียนท่าหลวงวิทยานุกูลร่วมกับบริษัทสยามวัสดุทนไฟจำกัด(SCG)ได้จัดกิจกรรม English Camp   "ค่ายนี้เพื่อน้องปี2" โดยนำ

11/ก.ค./18 - ท่าหลวงวิทยานุกูล
อบรมขยะสร้างสุข

สภาเด็กและเยาวชนองค์การบริหารส่วนตำบลท่าหลวงร่วมกับคณะกรรมการนักเรียนโรงเรียนท่าหลวงวิทยานุกูล จัดอบรมการคัดแยกขยะแก่

07/ก.ค./18 - ท่าหลวงวิทยานุกูล
อบรมลูกเสือต้านภัยยาเสพติดและทักษะชีวิตเด็กเยาวชน

รร.ท่าหลวงวิทยานุกูลร่วมกับสภ.อ.ท่าเรือจัดโครงการอบรมลูกเสือต้านภัยยาเสพติดและทักษะชีวิตเด็กและเยาวชน

05/ก.ค./18 - ท่าหลวงวิทยานุกูล
พิธีสวนสนามวันสถาปนาลูกเสือแห่งชาติ

นางสาวอิงฟ้า ประยูรสุข ผู้อำนวยการโรงเรียนท่าหลวงวิทยานุกูล พร้อมด้วยคณะครู

29/มิ.ย./18 - ท่าหลวงวิทยานุกูล
กิจกรรมPLC

ผู้อำนวยการและคณะครูโรงเรียนท่าหลวงวิทยานุกูลประชุมดำเนินการพัฒนาศักย๓าพโรงเรียนมัธยมศึกษาขนาดเล็กโดยใช้กระบวนการPLC

29/มิ.ย./18 - ท่าหลวงวิทยานุกูล
เดินรณรงค์ต่อต้านยาเสพติด

นักเรียนร่วมกิจกรรมเนื่องในวันยาเสพติดโลก ณ สนามกีฬาจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เพื่อเสริมประสบการณ์และเปิดโลกทัศน์การเรีย

27/มิ.ย./18 - ท่าหลวงวิทยานุกูล
โครงการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและต้านภัยยาเสพติด

โรงเรียนท่าหลวงวิทยานุกูลจัดกิจกรรมอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและต้านภัยยาเสพติดประจำปี2561

26/มิ.ย./18 - ท่าหลวงวิทยานุกูล

หน้า

จำนวนผู้เข้าเยี่ยมชม