ท่าหลวงวิทยานุกูล
รับโล่โรงเรียนวิถีพุทธ

นางสาวอิงฟ้า  ประยูรสุข ผู้อำนวยการโรงเรียนท่าหลวงวิทยานุกูลและครูนฤเบศร์ นิยมทรัพย์เข้ารับโล่และประกาศเกียรติคุณพร้อ

24/ก.ย./18 - ท่าหลวงวิทยานุกูล
อบรมโรงเรียนวิถีพุทธ

นางสาวอิงฟ้า  ประยูรสุข ผู้อำนวยการโรงเรียนท่าหลวงวิทยานุกูลและนายนฤเบศร์ นิยมทรัพย์ตัวแทนครูเข้ารับการอบรมเชิงปฏิบัต

18/ก.ย./18 - ท่าหลวงวิทยานุกูล
วันเยาวชน

14 กันยายน 2561 ครูนิวัตร ว่องธัญญากรณ์และนางสาวชนัดดา เทียนฤกษ์นำนักเรียนร่วมจัดนิทรรศการเนื่องในวันเยาวชนแห่งชาติแล

17/ก.ย./18 - ท่าหลวงวิทยานุกูล
ศึกษาดูงานแหล่งเรียนรู้

นางสาวอิงฟ้า  ประยูรสุขนำคณะครูและตัวแทนนักเรียนศึกษาศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง เฉลิมพระเกียรติครบ 84 พรรษา สมเด

13/ก.ย./18 - ท่าหลวงวิทยานุกูล
จัดการขยะ

โรงเรียนท่าหลวงวิทยานุกูล ร่วมกับองค์การบริหารส่วนตำบลท่าหลวงเข้าร่วมจัดนิทรรศการนำเสนอผลงานจัดการขยะมูลฝอยตามแนวทางป

09/ก.ย./18 - ท่าหลวงวิทยานุกูล
กีฬาสี2561

วันที่ 31 สิงหาคม 2561 ท่านทศพล เผื่อนอุดม นายอำเภอท่าเรือ ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดกีฬาสีภายในโรงเรียนท่าหลวงวิ

03/ก.ย./18 - ท่าหลวงวิทยานุกูล
คูปองครู

คณะครูโรงเรียนท่าหลวงวิทยานุกูล เข้ารับการอบรมหลักสูตรโครงการอบรมครูครบวงจร (โครงการคูปองครู) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.256

28/ส.ค./18 - ท่าหลวงวิทยานุกูล
ศึกษาดูงาน

นำนักเรียนไปดูงานโรงไฟฟ้าวังน้อย

28/ส.ค./18 - ท่าหลวงวิทยานุกูล
สัปดาห์วิทยาศาสตร์

โรงเรียนท่าหลวงวิทยานุกูล จัดงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์ ประจำปี 2561 เนื่องในวันที่ 18 สิงหาคม ของทุกปี รัฐบาลได้กำหนดให้เ

19/ส.ค./18 - ท่าหลวงวิทยานุกูล
รับทุนการศึกษา

กิจกรรม "วัน 12 สิงหาคมมหาราชินี" แจกทุนการศึกษาวันแม่ของแผ่นดิน โดยพระครูปริยัติยาธิคุณ

12/ส.ค./18 - ท่าหลวงวิทยานุกูล

หน้า

จำนวนผู้เข้าเยี่ยมชม