ท่าหลวงวิทยานุกูล
วันวชิราวุธ

กองลูกเสือ เนตรนารีโรงเรียนท่าหลวงวิทยานุกูล ได้จัดพิธีวางพวงมาลาและถวายราชสดุดี รัชกาลที่6 เนื่องในวันสมเด็จพระมหาธี

27/พ.ย./18 - ท่าหลวงวิทยานุกูล
ศิษย์เก่า2554

วันที่ 22 พฤศจิกายน 2561 พระบรรพต หาญประชุม วัดพุทธาวาส
พระวีระพล พรหมศิล วัดหนองกีบม้า  

23/พ.ย./18 - ท่าหลวงวิทยานุกูล
นิทรรศการและการแข่งขันทักษะทางวิชาการของสถานศึกษา

นิทรรศการและการแข่งขันทักษะทางวิชาการของสถานศึกษา จ.พระนครศรีอยุธยา

23/พ.ย./18 - ท่าหลวงวิทยานุกูล
ประชุมผู้ปกครอง

งานประชุมผู้ปกครอง

23/พ.ย./18 - ท่าหลวงวิทยานุกูล
ตรวจเยี่ยมการดำเนินงาน

ในนามผู้บริหาร  คณะครูและนักเรียนโรงเรียนท่าหลวงวิทยานุกูลขอขอบพระคุณท่านสัมฤทธิ์ รงค์ทองและท่านสุรชัย สุขเข  คณะกรรม

09/พ.ย./18 - ท่าหลวงวิทยานุกูล
อบรมครูโรงเรียนวิถีพุทธ

อบรมครูโรงเรียนวิธีพุทธชั้นนำ

31/ต.ค./18 - ท่าหลวงวิทยานุกูล
งานวันปิยมหาราช

งานวันปิยมหาราช 23 ตุลาคม 2561

25/ต.ค./18 - ท่าหลวงวิทยานุกูล
กีฬา อ.ท่าเรือ

งานแข่งขันกีฬา อ.ท่าเรือ

25/ต.ค./18 - ท่าหลวงวิทยานุกูล
อบรมการทำแผนปฏิบัติการ

    โรงเรียนท่าหลวงวิทยานุกูลจัดอบรมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา (พ.ศ.2562 - 2564 )โดยนางสุนีย์  พุ่มพัน

12/ต.ค./18 - ท่าหลวงวิทยานุกูล
งานเกษียณอายุราชการ

นายทศพล เผื่อนอุดม นายอำเภอท่าเรือ เป็นประธานในพิธี "คุรุมุทิตา กษิณาคารวะ ร้อยดวงใจแก่ข้าราชครูและบุคลากรทางการศึกษา

29/ก.ย./18 - ท่าหลวงวิทยานุกูล

หน้า

จำนวนผู้เข้าเยี่ยมชม