ท่าหลวงวิทยานุกูล
กิจกรรมธรรมะสู่โรงเรียน

นางสาวอิงฟ้า ประยูรสุผู้อำนวยการโรงเรียน คณะครูและนักเรียนโรงเรียนท่าหลวงวิทยานุกูล เข้าร่วมอบรมคุณธรรม จริยธรรม “ธรร

23/ธ.ค./18 - ท่าหลวงวิทยานุกูล
ทัศนศึกษา

โรงเรียนท่าหลวงวิทยานุกูลจัดกิจกรรมศึกษาดูงานให้กับนักเรียนระดับชั้นมํธยมศึกษาตอนปลาย ณ สำนักงานพิพิธภัณฑ์เกษตรเฉลิมพ

23/ธ.ค./18 - ท่าหลวงวิทยานุกูล
ตวจเยี่ยมจากศึกษาธิการจังหวัด

โรงเรียนท่าหลวงวิทยานุกูลได้รับการตรวจเยี่ยมจากศึกษาธิการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

23/ธ.ค./18 - ท่าหลวงวิทยานุกูล
เข้าค่ายพักแรมลูกเสือ เนตรนารี

กิจกรรมเข้าค่ายพักแรมลูกเสือเนตรนารีประจำปี2561

23/ธ.ค./18 - ท่าหลวงวิทยานุกูล
นวัตวิถี

โรงเรียนท่าหลวงวิทยานุกูลเข้าร่วมกิจกรรมนวัตวิถี 

23/ธ.ค./18 - ท่าหลวงวิทยานุกูล
วันวชิราวุธ

กองลูกเสือ เนตรนารีโรงเรียนท่าหลวงวิทยานุกูล ได้จัดพิธีวางพวงมาลาและถวายราชสดุดี รัชกาลที่6 เนื่องในวันสมเด็จพระมหาธี

27/พ.ย./18 - ท่าหลวงวิทยานุกูล
ศิษย์เก่า2554

วันที่ 22 พฤศจิกายน 2561 พระบรรพต หาญประชุม วัดพุทธาวาส
พระวีระพล พรหมศิล วัดหนองกีบม้า  

23/พ.ย./18 - ท่าหลวงวิทยานุกูล
นิทรรศการและการแข่งขันทักษะทางวิชาการของสถานศึกษา

นิทรรศการและการแข่งขันทักษะทางวิชาการของสถานศึกษา จ.พระนครศรีอยุธยา

23/พ.ย./18 - ท่าหลวงวิทยานุกูล
ประชุมผู้ปกครอง

งานประชุมผู้ปกครอง

23/พ.ย./18 - ท่าหลวงวิทยานุกูล
ตรวจเยี่ยมการดำเนินงาน

ในนามผู้บริหาร  คณะครูและนักเรียนโรงเรียนท่าหลวงวิทยานุกูลขอขอบพระคุณท่านสัมฤทธิ์ รงค์ทองและท่านสุรชัย สุขเข  คณะกรรม

09/พ.ย./18 - ท่าหลวงวิทยานุกูล

หน้า

จำนวนผู้เข้าเยี่ยมชม