ท่าหลวงวิทยานุกูล
ผู้อำนวยการโรงเรียนท่าหลวงวิทยานุกูลร่วมบันทึกข้อตกลง

      นางสาวอิงฟ้า  ประยูรสุข ผู้อำนวยการโรงเรียนท่าหลวงวิทยานุกูลร่วมบันทึกข้อตกลงความร่วมมือการบริหารจัดการขยะ "โคร

23/มี.ค./19 - ท่าหลวงวิทยานุกูล
สถาปนาโรงเรียน

ท่านพิมาน พุ่มพันธุ์ม่วง  นายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าหลวง ,  ท่านกำนันสุนีย   พุ่มพันธุ์ม่วง ประธานกรรมการสถานศึกษาข

12/มี.ค./19 - ท่าหลวงวิทยานุกูล
รับโล่ประกาศเกียรติคุณ

ดร.คุณหญิงกษมา   วรวรรณ อดีตปลัดกระทรวงศึกษาธิการเป็นประธานในงานสัมมนาวิชาการและประชุมใหญ่สามัญประจำปีสภาผู้ปกครองและ

11/มี.ค./19 - ท่าหลวงวิทยานุกูล
นำเสนอโครงงานคุณธรรม

นางสาวอิงฟ้า ประยูรสุข ผู้อำนวยการโรงเรียนท่าหลวงวิทยานุกูล เป็นประธ่านในพิธีนำเสนอโครงงานคุณธรรมนักเรียนประจำปี ๒๕๖๑

28/ก.พ./19 - ท่าหลวงวิทยานุกูล
สมัชชาวิธีพุทธ

พระราชธรรมวาที ผู้ช่วยเจ้าอาวาสพระอารามหลวงวัดประยูรวงศาวาสเป็นประธานงาน "มาฆบูชา สมัชชาวิถีพุทธ" ประกาศปฏิญญาสืบสานอ

17/ก.พ./19 - ท่าหลวงวิทยานุกูล
แนะแนวสัญจร

โรงเรียนท่าหลวงวิทยานุกูล นำโดยนางสาวอิงฟ้า ประยูรสุขผู้อำนวยการโรงเรียนและครูพจนา ฉ่ำเฉลิมพร้อมด้วยนักเรียนออกแนะแนว

17/ก.พ./19 - ท่าหลวงวิทยานุกูล
เลือกตั้งประธานนักเรียน

โรงเรียนท่าหลวงวิทยานุกูลได้จัดการเลือกตั้งประธานนักเรียนเพื่อให้นักเรียนมีเจตคติที่ดีเกี่ยวกับการปกครองระบอบประชาธิป

16/ก.พ./19 - ท่าหลวงวิทยานุกูล
ผู้อำนวยการโรงเรียนรับโล่

ขอแสดงความยินดี กับ นางสาวอิงฟ้า ประยูรสุข ผู้อำนวยการโรงเรียนท่าหลวงวิทยานุกูลได้รับโล่ประกาศเกียรติคุณ ในฐานะ ผู้นำ

01/ก.พ./19 - ท่าหลวงวิทยานุกูล
ตรวจเยี่ยม กตปน.

คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการจัดการศึกษาจากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 3 นำทีมโดย ท่านเฉล

30/ม.ค./19 - ท่าหลวงวิทยานุกูล
รับเกียรติบัตรวันครู

วันที่ ๑๖ มกราคม ๒๕๖๒ โรงเรียนท่าหลวงวิทยานุกูล
เข้าร่วมกิจกรรมวันครู ณ โรงเรียนท่าเรือ”นิตยานุกูล”

18/ม.ค./19 - ท่าหลวงวิทยานุกูล

หน้า

จำนวนผู้เข้าเยี่ยมชม