ท่าหลวงวิทยานุกูล
นักเรียนเข้าร่วมค่ายทักษะชีวิต

           โรงเรียนท่าหลวงวิทยานุกูลได้นำนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมค่ายทักษะชีวิตของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา

12/มิ.ย./19 - ท่าหลวงวิทยานุกูล
ประชุมผู้ปกครอง

ประชุมผู้ปกครอง

11/มิ.ย./19 - ท่าหลวงวิทยานุกูล
งานเดินวิ่ง

ผู้อำนวยการ คณะครูและนักเรียนโรงเรียนท่าหลวงวิทยานุกูลเข้าร่วมงานเดินวิ่ง ชมเขื่อนพระรามหกเพื่อหารายได้สมทบทุนสร้างโร

03/มิ.ย./19 - ท่าหลวงวิทยานุกูล
อบรมทักษะชีวิต

สโมสรไลอ้อนส์ ยานนาวา ภาค 310 - A2 และสโมสรไลอ้อนส์หทัยราษฎร์ ภาค 310 A-2 จัดโครงการ Lion Quest "ทักษะชีวิตสำหรับเยาว

13/พ.ค./19 - ท่าหลวงวิทยานุกูล
รับโล่เกียรติคุณ

นางสุนีย์ พุ่มพันธุ์ม่วง ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนท่าหลวงวิทยานุกูล

28/เม.ย./19 - ท่าหลวงวิทยานุกูล
ผู้อำนวยการโรงเรียนท่าหลวงวิทยานุกูลร่วมบันทึกข้อตกลง

      นางสาวอิงฟ้า  ประยูรสุข ผู้อำนวยการโรงเรียนท่าหลวงวิทยานุกูลร่วมบันทึกข้อตกลงความร่วมมือการบริหารจัดการขยะ "โคร

23/มี.ค./19 - ท่าหลวงวิทยานุกูล
สถาปนาโรงเรียน

ท่านพิมาน พุ่มพันธุ์ม่วง  นายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าหลวง ,  ท่านกำนันสุนีย   พุ่มพันธุ์ม่วง ประธานกรรมการสถานศึกษาข

12/มี.ค./19 - ท่าหลวงวิทยานุกูล
รับโล่ประกาศเกียรติคุณ

ดร.คุณหญิงกษมา   วรวรรณ อดีตปลัดกระทรวงศึกษาธิการเป็นประธานในงานสัมมนาวิชาการและประชุมใหญ่สามัญประจำปีสภาผู้ปกครองและ

11/มี.ค./19 - ท่าหลวงวิทยานุกูล
นำเสนอโครงงานคุณธรรม

นางสาวอิงฟ้า ประยูรสุข ผู้อำนวยการโรงเรียนท่าหลวงวิทยานุกูล เป็นประธ่านในพิธีนำเสนอโครงงานคุณธรรมนักเรียนประจำปี ๒๕๖๑

28/ก.พ./19 - ท่าหลวงวิทยานุกูล
สมัชชาวิธีพุทธ

พระราชธรรมวาที ผู้ช่วยเจ้าอาวาสพระอารามหลวงวัดประยูรวงศาวาสเป็นประธานงาน "มาฆบูชา สมัชชาวิถีพุทธ" ประกาศปฏิญญาสืบสานอ

17/ก.พ./19 - ท่าหลวงวิทยานุกูล

หน้า

จำนวนผู้เข้าเยี่ยมชม