ท่าหลวงวิทยานุกูล
งานมุทิตาจิตและงานเลี้ยงอำลาผู้อำนวยการโรงเรียน

โรงเรียนท่าหลวงวิทยานุกูลได้จัดงานมุทิตาจิต และงานเลี้ยงอำลาผู้อำนวยการภูรี สุวรรณทัต เนื่องจากได้รับตำแหน่่งเป็นผู้อ

16/พ.ย./15 - ท่าหลวงวิทยานุกูล
คณะครูและนักเรียนวางพวงมาลาวันปิยมหาราช

วันที่ 23 ตุลาคม 2558  คณะครู นักเรียน และคณะอบต.ท่าหลวง ร่วมวางพวงมาลาถวายสักการะพระสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว

26/ต.ค./15 - ท่าหลวงวิทยานุกูล
ท่าหลวงนิทรรศการ

โรงเรียนท่าหลวงวิทยานุกูลได้จัดนิทรรศการทางวิชาการ โดยใช้ชื่อว่า ท่าหลวงนิทรรศการ พอเพียง/อาเซียน/ค่านิยม 12 ประการ ณ

29/ก.ย./15 - ท่าหลวงวิทยานุกูล
ุ่่โครงการขับเคลื่อน "หมู่บ้านรักษาศีล 5"

คณะครูและนักเรียนโรงเรียนท่าหลวงวิทยานุกูลได้เข้าร่วมโครงการขับเคลื่อน "หมู่บ้านรักษาศีล 5" ครั้งที่ 5 ณ วัดไก่จ้น ตำ

27/ก.ย./15 - ท่าหลวงวิทยานุกูล
ประกาศสอบราคาซื้อคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วง

โรงเรียนท่าหลวงวิทยานุกูลมีความประสงค์จะสอบราคาซื้อคอมพิวเตอร์และอุุปกรณ์ต่อพ่วงตามโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษา โดยใช้เ

12/ส.ค./15 - ท่าหลวงวิทยานุกูล
โครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม ค่ายพุทธบุตร ประจำปี 2558

คณะครูและนักเรียนโรงเรียนท่าหลวงวิทยานุกูลได้เข้าร่วมโครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม ค่ายพุทธบุตร ณ วัดสีกุก อำเภอบางบ

01/ส.ค./15 - ท่าหลวงวิทยานุกูล
โครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม ค่ายพุทธบุตร ประจำปี 2558

คณะครูและนักเรียนโรงเรียนท่าหลวงวิทยานุกูลได้เข้าร่วมโครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม ค่ายพุทธบุตร ณ วัดสีกุก อำเภอบางบ

29/ก.ค./15 - ท่าหลวงวิทยานุกูล
พิธีแห่เทียนเข้าพรรษา ประจำปี 2558

คณะครูและนักเรียนโรงเรียนท่าหลวงวิทยานุกูลได้นำทียนพรรษา พร้อมด้วยปัจจัยไทยธรรมถวายพระที่วัดไก่จ้น ในวันที่ 29 กรกฎาค

29/ก.ค./15 - ท่าหลวงวิทยานุกูล
พิธีไหว้ครูประจำปี 2558

พิธีไหว้ครูประจำปีการศึกษา 2558 และมอบเกียรติบัตรนักเรียนเรียนดีปีการศึกษา 2557 ณ หอประชุมโรงเรียนท่าหลวงวิทยานุกูล ว

11/มิ.ย./15 - ท่าหลวงวิทยานุกูล
วันสิ่งแวดล้อมโลก

โรงเรียนท่าหลวงวิทยานุฏุล นำนักเรียนเดินรณรงค์เนื่องในวันสิ่งแวดล้อมโลก 5 มิถุนายน 2558 และร่วมทำความสะอาดชุมชนโดยรอบ

11/มิ.ย./15 - ท่าหลวงวิทยานุกูล

หน้า

จำนวนผู้เข้าเยี่ยมชม